Pictures  photo 350289350_646745_322748439_464988_header2_zps5a497e20.pngKPSS Kamu Personeli Secme Sinavi

KPSS Kamu Personeli Secme Sinavi 2013 2014 lisans onlisans lise


Blog For Free!


Archives
Home
2014 March
2014 January
2013 December
2013 November
2013 October
2013 September
2013 March
2013 February
2012 November
2012 October
2012 September
2012 June
2012 May
2012 April
2012 March
2011 November
2010 February
2010 January
2009 November
2009 January
2008 December
2008 November
2008 August
2008 July
2008 June
2008 May
2008 April
2008 March
2007 August
2007 July
2007 June
2007 May
2007 April
2007 March
2007 January
2006 December
2006 November

My Links
resimler art
taraftarca - spor blogu
About Photograph

tBlog
My Profile
Send tMail
My tFriends
My Images

Sponsored
Create a Blog!


 photo RC00251_zpsf1d7f4ef.jpg About Photography  photo Shaqgay.jpg
MEB'den görevde yükselme için yetki devri
03.26.14 (6:18 am)   [edit]
MEB, görevde yükselme işlemlerinde aynı hizmet grubu arasındaki geçişler için yetki devri yaptı

 

MEB'de görevde yükselmeye tabi tüm unvanlar; yönetim, araştırma ve planlama, hukuk, savunma, büro ve destek hizmetleri olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır. Bu 6 grup arasındaki geçişler görevde yükselmeye tabidir. Ancak aynı grup içindeki geçişler görevde yükselme sınavına tabi değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme yönetmeliğine göre aynı grupta yer alan unvanlar arası geçişteki yetkiyi valiye devretti.

Milli Eğitim Bakanlığının bu ay illere gönderdiği yazı şu şekildedir:

 

DEĞERLENDİRME

Görevde yükselme yönetmeliğine göre aynı hizmet grubu içinde yer alan kadrolara sınav yapılmadan geçiş yapılması mümkündür. Bu her kurum için geçerlidir.

MEB yukarıdaki yazıyla, bu konudaki yetkiyi Valilere verdiğiğini açıklamıştır.

Yazının atıfta bulunduğu yönetmeliğin ilgili bölümü şu şekildedir:

"d) Büro hizmetleri grubu;

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci."

Yazıya göre bir memurun VHKİ kadrosuna atanmasında valilik yetkili olacaktır.

Yine bir bekçinin, hizmetli olarak atanmasında da Valilik yetkili olacaktır.

Bu her iki örnek de, aynı hizmet grubu içindeki geçişlerden olduğundan sınava tabi değildir. Ancak bir hizmetlinin memur yapılması mümkün değildir. Bunun için görevde yükselme sınavı açılması gerekmektedir. Zira hizmetli destek, memur ise büro hizmetleri grubundadır0 Comments
 
Torba kadro memur maaşını nasıl etkileyecek?
03.25.14 (7:40 am)   [edit]
Seçim sonrası Meclis'te görüşülmeye başlanacak olan torba kanun ne demektir, Torba, memurları nasıl etkileyecek ve memur maaşları artacak mı?

 

657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde yer verilen süre kaydı aranmaksızın üst derecelere atanmaya uygulamada torba kadro denilmektedir.

Torba kadro uygulaması hem mali açıdan önemli avantajlar sağlamakta hem de üst dereceler için öngörülen yeşil pasaport gibi imkanlardan faydalanılmasını sağlamaktadır.

Torba kadro uygulamasının yasal dayanağı nedir?

Torba kadronun dayanağı 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesidir. Bu maddeye göre Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Yine bu maddede hangi hizmetlerin torba kadroda dikkate alınacağı ve atanmak için gerekli olan şartlara yer verilmiştir.

Halk, Ziraat ve Vakıflar Bankası'nda geçen süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Halk, Ziraat ve Vakıflar Bankası'nda geçen sürelerin 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda dikkate alınıp alınmayacağı hususunda kamu kurumları tereddüt etmiş ve bu konuda son noktayı Devlet Personel Başkanlığı koymuştur. Bu başkanlığın vermiş olduğu görüşe göre; T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin kamu kaynağı kullanması sebebiyle adı geçen bankaların, 217 sayılı KHK'nin 2'nci maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilebilecekleri; Türkiye Vakıflar Bankası'nın kamu fonu niteliğinde bulunmamasından dolayı banka 217 sayılı KHK kapsamında değerlendirilemeyecektir. (DPB 03708/2012- 12784)

Bu görüş çerçevesinde Halk ve Ziraat Bankası'nda geçen hizmet sürelerinin tamamı torba kadroya atanmada dikkate alınırken Vakıflar Bankası'nda geçen hizmet sürelerinin sadece 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü değerlendirilebilecektir.

Yurt dışında çalışılan süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mütalaada konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre; Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümü'nde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir soruya verilen cevapta; söz konusu şahsın Nebraska Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi ve Doktora sonrası Araştırmacısı olarak geçen hizmetlerinin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ünün, ücret mukabilinde istihdam edilmiş olması kaydıyla, 'özel kurumlarda' çalışılmış kabul edilerek, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Avukatlık stajında geçen süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mütalaada konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre; karşılığı Emekli Sandığı'na yatırılmış bulunan avukatlık stajında geçen sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde 1, 2, 3 ve 4'üncü derecedeki kadrolara derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın daha aşağı derecelerden atama yapılmasında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki bir soruya verilen cevapta; ....657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde, avukatlık stajında geçen sürelerin, yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Vekil öğretmenlik veya imamlık süreleri torba kadroda dikkate alınır mı?

Torba kadro uygulamasında vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerin tamamı 68/B'deki sürelerin tespitinde değerlendirilir.

Torba kadroda değerlendirilecek süreden ne anlaşılmalıdır?

657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde geçen 6 yıl ibaresinden, yükseköğrenim gördükten sonra özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin toplamının ¾'nün 6 yılı geçmeyeceği anlaşılması gerekmektedir. 12 yıllık serbest çalışma süresi olan bir kişinin bu süresinin ¾ 'ü 9 yıl olmasına rağmen bu madde gereğince 6 yılı değerlendirmeye alınacaktır.0 Comments
 
Öğretmenlik için örnek sorular yayımlandı (KPSS örnek sorular - örnek test kpss)
03.19.14 (1:45 am)   [edit]
Testlerin konu başlıkları ve konuların test içindeki ağırlıkları yer alıyor.

 

ÖSYM, 2014 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde yer alacak Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına ilişkin sorular hakkında fikir vermesi amacıyla örnek soruları internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2013 tarihli duyuruda belirtildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÖSYM ile Devlet Personel Başkanlığı arasında, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" kapsamında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara, 2014 yılında Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanlarının dahil edildiği anımsatıldı.

Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında uygulanacak testlerin konuları ve test içindeki ağırlıkları ile ilgili olarak ÖSYM tarafından alanında uzman kişilerden oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamladığı belirtilen açıklamada, Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında testlerin konu başlıkları ve konuların test içindeki ağırlıklarının adayların bilgisine sunulduğu bildirildi.

Testte yer alacak sorular hakkında fikir vermesi amacıyla, bu alanlar için örnek soruların hazırlandığının ifade edilen açıklamada, adayların, ÖSYM'nin sayfasından örnek sorulara erişebileceği kaydedildi.

Örnek Sorular İçin TIKLAYINIZ0 Comments
 
Öğretmenlik alan sınavı tarihi değişti - Öğretmen adayları - kpss
03.07.14 (5:18 am)   [edit]
Öğretmen adaylarının, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) yanı sıra gireceği Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) tarihi değişti.

ÖSYM'den alınan bilgiye göre, 2014 sınav takviminde değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, 13 Temmuz’da yapılması planlanan ÖABT, 20 Temmuz'da

0 Comments
 
Yan ödeme kararnamesinde değişiklik yapıldı
01.21.14 (4:05 am)   [edit] 
 

Mesleki ve Teknik öğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ilave tazminatında düzenleme yapıldı.

 

 

16 Ocak 2014 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 28884

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5800

Ekli "Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılması ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında DeğişiklikYapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;Maliye Bakanlığının 3/1/2014 tarihli ve 46 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi, 2108 sayılı Muhtar Ödenek veSosyal Güvenlik Yasasının 1 inci maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

KÖY MUHTARLARI İLE ŞEHİR VE KASABA MAHALLE MUHTARLARININ

ÖDENEKLERİNİN ARTIRILMASI İLE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Kanunun 1. inci maddesinde yer alan (5.700) gösterge rakamı (11.400) olarak uygulanır.

MADDE 2- 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın

2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2014 yılma ilişkin "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 7.670 TLolarak tespit edilmiştir."

MADDE 3- 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Kararın

3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olanayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalamaücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2014 yılında kapsama dahil personelin mali ve sosyalhakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yetkili organlar tarafından %0,27 oranını geçmeyecek şekilde belirlenecek oranda artırılabilir ve bu artış sonucu oluşan mali vesosyal haklara ortalama brüt 175 TL'yi geçmeyecek şekilde belirlenecek tutar ilave edilebilir."

MADDE 4 - 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "DevletMemurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin uygulanmasına 2014 yılında da devam olunur.

MADDE 5 - 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ÖdenecekZam ve Tazminatlara İlişkin Kararın;

a) Eki I sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 26 nci sırasına, "Aktüer" ibaresinden sonra gelmek üzere İş ve MeslekDanışmanı" ibaresi eklenmiş, "(H) Kurumsal Bölüm"ünün "Emniyet Genel Müdürlüğü" kısmının Dip Not 2 nci sırasında yer alan "(20000)" ibaresi "(27000)" olarak değiştirilmiş ve anılan sıraya aşağıdaki (C) bendi eklenmiştir.

"C) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde uçuş tazminatından yararlananpilotlardan; uçuş hizmet yılı 13 yıl olanlara 30000, uçuş hizmet yılı 14 yıl olanlara 35000, uçuş hizmet yılı 15 yıl olanlara 40000, uçuş hizmet yılı 16 yıl ve daha fazla olanlara 45000 puan,"

b) Eki II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün12 nci Grubunun 11 inci sırasına "Uzman (TSK)" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İş ve MeslekDanışmanı", 13 üncü Grubunun 9 uncu sırasına "Uzman (TSK)" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İş ve Meslek Danışmanı", 15 inci Grubunun 3 üncü sırasına "Musahhih" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İşve Meslek Danışmanı" ibaresi eklenmiştir.

c) Eki III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul vekurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfınadahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre aşağıdaki oranlarda ilaveeğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.

a) Bilişim Teknolojileri. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri. Denizcilik. Elektrik- Eİektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri. Gemi Yapımı. İtfaiyecilik ve. Yangın Güvenliği, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi. Plastik Teknolojisi, Radvo-Televizyon. Raylı Sistemler Teknolojisi. Tasarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Uçak Bakımı, Yenilenebilir EnerjiTeknolojileri;

- En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.............................. ......................... : 15

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 10

b) Harita-Tapu-Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Kimya/Kimya Teknolojisi, Kuyumculuk Teknolojisi, Matbaa, Meteoroloji, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Müzik Aletleri Yapımı, Seramik ve Cam Teknolojisi, TarımTeknolojileri. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme;

- En az 4 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 12

- En az 2 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 8

c) Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, LaboratuvarHizmetleri, Sağlık;

- En az 4 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 10

- En az 2 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 7

d) Bahçecilik, El Sanatları Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi. Grafik ve Fotoğraf. Güzellik ve SaçBakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Sanat ve Tasarım;

- En az 4 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 9

- En az 2 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 6

e) Adalet, Aile ve Tüketici Hizmetleri. Büro Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğlence Hizmetleri, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe veFinansman, Pazarlama ve Perakende, Ulaştırma Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, OkulöncesiÖğretmenliği (uygulama sınıfı verilenler);

- En az 4 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 6

- En az 2 vıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 4"

d) Eki V sayılı "İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve TeknikÖğretim Okul ve Kurumlan" Cetveli başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"V SAYILI CETVEL ilave Eğitim Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları

1 Akşam Sanat Okulu

2 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

3 Çok Programlı Lise (mesleki ve teknik eğitim programları)

4 Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

5 Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi

6 Dcnizcilik Meslek Lisesi

7 Halk Eğitimi Merkezi

8 Kız Teknik ve Meslek Lisesi

9 Meslek Lisesi (İşitme Engelliler)

10 Meslek Lisesi (Ortopedik Engelliler)

11 Mesleki Açık Öğretim Lisesi

12 Mesleki Eğitim Merkezi

13 Mesleki ve Teknik Açık öğretim Okulu

14 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi i 5 Olgunlaşma Enstitüsü

-16 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi . 17 Özel Eğitim Iş Uygulama Merkezi

18 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Görme Engelliler III. Kademe)

19 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler III. Kademe)

20 Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi

21 Tarım Anadolu Meslek Lisesi

22 Tarım Meslek Lisesi

23 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

24 Ticaret Meslek Lisesi

25 Turizm Eğitim Merkezi

26 Yavgm Eğitim Enstitüsü

27 Ziraat Teknik Lisesi"

MADDE 6-13/8/2012 tarihli ve 2012/3572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan 'T 4/1/2014" ibaresi " 14/7/2014" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 30/5/2005 tarihli ve 2005/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Bu Kararın 1, 6 ve 7 nci maddeleri 15/1/2014 tarihinden, diğer maddeleri ise 1 /1/2014tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 0 Comments
 
Lisans mezunu memurun önlisans mezunu iken özeldeki hizmetleri sayılmaz mı?
12.16.13 (5:49 am)   [edit]

Sayın Yetkili;

 

Bir Kurumda 5. derece şef kadrosunda görev yapmaktayım kadro derecem 7/2 dir. 4 derece şef kadrosuna atanmak için dilekçe verdim.
Dilekçe de 6 yıl 3 ay hizmetim 6 ay askerliğim 611 gün SSKlı olduğum süreleri belirttim. İlk atanırken lisans mezunu olarak atandım.
SSK lı sürelerim ön lisans mezuniyetimden sonradır.
3.ve 4 derece kadrolara atanmadaki 8 yıllık sürelerin hesabında SSK lı sürelerimi işlettim. Cevap olarak bana SSK lı sürelerin 4 yıllık mezuniyetimden sonraki sürelerin ancak kullanabileceğimi ilettiler.
Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim.
SSK lı geçirilen sürelerin 3. ve 4. derece kadrolara ve torba yasada kullanımında bu şekilde bir ayrım var mıdır?
Şimdiden çok teşekkürler.
Cevap verebilirseniz çok memnun olurum ince bir detay ama mağdur oluyorum.

 

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.
"ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile söz konusu kadrolara atanabilmek için lisan mezunu (4 yıllık yüksekokul) 8, 10 ve 12 yıl hizmet gerekmektedir.

4 yıldan az yükseköğrenim görenlerin bu kadrolara atanabilmesi için 10, 12 ve 14 yıl hizmet gerekmektedir.

"yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; …, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır." İbaresinden 2 yıllık ve 4 yıllık eğitim için farklı değerlendirme hükmü bulunmamaktadır. Lisan mezunu memurun ön lisan mezunu iken özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin ¾ ü torba kadrolara atanmada değerlendirilmektedir.
Torba kadroya atam yetkisi idarenin takdirindedir.


Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-lisan mezunu memurun ön lisan mezunu iken özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin ¾ ü torba değerlendirilerek toplam 8 yıl hizmeti olması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca 4 üncü dereceli şef kadrosuna atanmasına engel bulunmamaktadır.

2-Özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin ön lisan mezunu iken çalışıldığı sebebiyle 4 üncü dereceli kadroya atanabilmek için 8 yıllık süreye 2 yıl ilave edilmesi veya bu sürelerin hesaba katılmaması mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmemektedir.

 

 0 Comments
 
Kocaeli Açıköğretim Bürosu Telefon ve Adres bilgileri | (izmit, gebze aöf bürosu) / Aöf Büro Adres ve Telefonları
12.13.13 (4:07 am)   [edit]

Kocaeli Açıköğretim Bürosu (aöf kocaeli bürosu) izmit ve gebze semtlerinde olmak üzere iki tane aöf bürosu bulunmaktadır.Kocaeli izmit Açıköğretim Bürosu Mehmet Ali Paşa Mahallesi  Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunmaktadır.Kocaeli Gebze Açıköğretim Bürosu ise Köşklüçeşme Mahallesi 554. Sokak üzerinde yer alır.

Kocaeli (izmit) Açıköğretim Bürosuna nasıl gidilir?

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Yahya Kaptan Minibüs Yolu) üzerinden giden ulaşım araçları ile Kocaeli izmit açıköğretim bürosuna gidebilirsiniz.İzmit aöf bürosu Namık Kemal Lisesi yanında bulunmaktadır.

Kocaeli (izmit) Açıköğretim Bürosu Telefon ve Adres Bilgileri

Telefon: 0 262 444 10 26

Adres: Mehmet Ali Paşa Mh.Gazi Mustafa Kemal Blv. No:59 İzmit/Kocaeli

Kocaeli (gebze) Açıköğretim Bürosuna nasıl gidilir?

Kocaeli (gebze) Açıköğretim Bürosu köşklüçeşme mahallesi içerisinde yer alır.

Kocaeli (gebze) Açıköğretim Bürosu Telefon ve Adres Bilgileri

Telefon: 0 262 444 10 26

Adres: Köşklüçeşme Mahallesi 554. Sokak No:5 Gebze/Kocaeli

 

Aöf Büroları hafta içi hergün 08:30-17:00 arası, Sınav günleri Sabah 07:00-17:00 arası çalışmaktadır. Sınav günleri ve kayıt zamanları harici aöf açıköğretim büroları haftasonu çalışmamaktadır yani kapalıdır.

Bulunduğunuz ildeki AÖF Bürosuna 444 10 26 nolu telefonu arayıp, ilinizin plaka kodunu tuşlayarak ulaşabilirsiniz..

 

AÖF MERKEZ BÜRO TEL: 0-222-330 81 77, 330 84 15, 330 41 21, 320 69 06
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı
Yunus Emre Kampüsü 26470 – ESKİŞEHİR

01 ADANA/Toros Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;

TEL: 444 10 26
Ziyapaşa Mah. 67053. Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin Kat (Ortadoğu Hastanesi Yanı) 01140 -Seyhan /ADANA

95 ADANA/Seyhan Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Reşatbey Mah. 62010 Sok. No: 16 Harun Demir Apt. Zemin Kat 01120 – Seyhan /ADANA

02 ADIYAMAN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT Yanı No:32/B 02200 -ADIYAMAN

03 AFYONKARAHİSAR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 65 (Devlet Hastanesi Karşısı) 03200 – AFYONKARAHİSAR

04 AĞRI Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Leylekpınar Mah. Şahin Sok. Ulutaşlar Apt. Zemin Kat No : 2 04200 – AĞRI

05 AMASYA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL:444 10 26
Hacılar Meydanı Mah. H.Nihal Atsız Cad. Sarıköşk Apt. No: 53/9 05100 – AMASYA

86 ANKARA/Anıttepe Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 18/9 06570 – Tandoğan/ANKARA

87 ANKARA/Aydınlıkevler Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Cad. Gençe Apt. 5/B-C 06130 – Aydınlıkevler / ANKARA

100 ANKARA/Sincan Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Atatürk Mah. Şehit Adil Arınmış Sok. No: 7/A-B 06930 – Sincan /ANKARA

99 ANKARA/Cebeci Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Cemal Gürsel Bulvarı Kutlugün Cad. Sevil Sok. No: 16/9 06590 – Cebeci /ANKARA

07 ANTALYA/Falez Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası; 
TEL: 444 10 26
Altındağ Mah. 161. Sok. No: 9 (Güllük Ring Oteli Arkası) 07050 – ANTALYA

85 ANTALYA/Kaleiçi Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yüksekalan Mah. Mevlana Cad. Ercan Apt. No: 67/A 07040 – Muratpaşa / ANTALYA

08 ARTVİN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası; 
TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No: 12 Kat:1 08000 – ARTVİN

09 AYDIN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası; 
TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No: 24/A 09020 – AYDIN

10 BALIKESİR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası; 
TEL: 444 10 26
Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi No: 36 10020 – BALIKESİR

11 BİLECİK Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Gazipaşa Mah. Ahmetbey Sok. No: 17/A 11110 – BİLECİK

12 BİNGÖL Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yenişehir Mah. Eski Hastane Cad. Balkent Apt. No:18/C 12000 -BİNGÖL

13 BİTLİS Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Atatürk Mah. Feyzullah Ensari Cad. Askerlik Şubesi Karşısı Zemin Kat No: 2 13000 – BİTLİS

14 BOLU Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Tabaklar Mah. Hattat Emin Barın Cad. Hayal Apt. No: 27/1 14100 – BOLU

15 BURDUR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Burç Mah. Kışla Cad. No: 33/A (Ziraat Odası Karşısı) 15200 – BURDUR

16 BURSA/Nilüfer Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş Merkezi Zemin Kat (Hamitler-Fethiye Ray İstasyonu Karşısı) 16140 – Nilüfer/BURSA

94 BURSA/Osmangazi Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Karasu İş Merkezi No:106/18 (Ankara Yolu Adliye Sarayı Altı) 16200 – Osmangazi/BURSA

17 ÇANAKKALE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Nergis Apt. No: 3/1 (Büyük Truva Oteli Karşısı) 17100 – ÇANAKKALE

18 ÇANKIRI Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yeni Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt. No: 2/C 18200 – ÇANKIRI

19 ÇORUM Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. Ermumcu Apt. No:127/D 19200 – ÇORUM

20 DENİZLİ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Altıntop Mahallesi 858 Sokak No: 10/B 20020 – DENİZLİ

21 DİYARBAKIR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
M. Akif Ersoy Cad. Eğitim Durağı (Millî Eğitim Müdürlüğü yanı) 21010 – Şehitlik/ DİYARBAKIR

22 EDİRNE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. Zemin Kat No: 2 – 3 22100 – EDİRNE

23 ELAZIĞ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad.No: 124/D (Karayolları Karşısı) 23100 – ELAZIĞ

24 ERZİNCAN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Atatürk Mah. Nerim Tombul Caddesi 365 Sokak No: 7/1 24030 – ERZİNCAN

25 ERZURUM Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Aşağı Yoncalık Mah. Şahbender Sok. No:1 Pirimoğlu Apt. Taşhan Karşısı 25100 – ERZURUM

26 ESKİŞEHİR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 160 26170 – ESKİŞEHİR

27 GAZİANTEP Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Kavaklık Mah. Kavaklık Cad. No: 8 (Mehmetçik İlköğretim Okulu Karşısı) 27060-Şahinbey /GAZİANTEP

28 GİRESUN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No: 121/A (Valilik Yanı) 28200 – GİRESUN

29 GÜMÜŞHANE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Karşıyaka Mah. Osmanbey Cad. Kılıç Apt. No:21 29000 – GÜMÜŞHANE

30 HAKKARİ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Dağgöl Mah. Çevre Yolu Seven Apt.3 Zemin Kat (Şehit Selehattin İlköğretim Okulu Yanı) 30000 – HAKKARİ

31 HATAY Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Ürgenpaşa Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. No: 17/A (Ticaret Lisesi Karşısı) 31040 – Antakya / HATAY

32 ISPARTA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Turan Mah. Eski Sümerbank Cad. Mülk Apt. No: 16/1 32040 – ISPARTA

33 MERSİN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi Altı No: 79/A 33110 – Yenişehir/ MERSİN

101 İSTANBUL / Avcılar Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Üniversite Mah. Komiser Sok. No: 7 34320 – Avcılar/ İSTANBUL

103 İSTANBUL / Kadıköy Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Eğitim Mah. Kasap İsmet Sok. No:15 34722 – Kadıköy/ İSTANBUL

88 İSTANBUL / Bahçelievler Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Talatpaşa Cad. No: 9 34180 – Bahçelievler/ İSTANBUL

102 İSTANBUL / Mecidiyeköy Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. Darcan Sok. No: 6/A 34387 – Mecidiyeköy/ İSTANBUL

93 İSTANBUL/ Kartal Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Atalar Mah. Beyaz Köşk Cad. Sebil Sok. No:3 34862 – Kartal / İSTANBUL

96 İSTANBUL/Ümraniye Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
İstiklal Mah. 19 Mayıs Cad. Erkul Apt. No: 3/1-2 34760 – Ümraniye / İSTANBUL

97 İSTANBUL/ Beşiktaş Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No:2 34357 – Beşiktaş / İSTANBUL

98 İSTANBUL/ Aksaray Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Cerrahpaşa Cad. Sancaktar Müezzin Sok. No: 2 34096 – Aksaray / İSTANBUL

89 İZMİR/Konak Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Mithatpaşa Cad. No:520 Yalı Durağı 35280 – Konak/İZMİR

91 İZMİR/Bornova Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Mansuroğlu Mah. 269/4 Sok. No : 5 Avrupa -2 Apt. Zemin Kat 35030 – Bayraklı / İZMİR

36 KARS Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Pazar Cad. Atakent Sitesi A Blok Kat: 1/1 36200 – KARS

37 KASTAMONU Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
İsfendiyar Mah. 125. Yıl Atatürk Cad. Nilüfer Apt. A Blok No: 15/A 37200 – KASTAMONU

38 KAYSERİ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Gevhernesibe Mah. Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. Bursalı Apt. No:6/A 38010 – Kocasinan / KAYSERİ

39 KIRKLARELİ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 22 / A 39020 – KIRKLARELİ

40 KIRŞEHİR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yenice Mah. Atatürk Bulvarı Serhat Apt. A Blok Zemin Kat. No: 11 40100 – KIRŞEHİR

41 KOCAELİ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Mehmet Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 59 41040 – KOCAELİ

42 KONYA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Şeyh Sadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. No:7/B 42040-Meram/KONYA

43 KÜTAHYA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Servi Mah. Okur Sok. Katre Apt. A-2 Blok Zemin kat 43030 – KÜTAHYA

44 MALATYA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Hacıabdi Mah. Zapcıoğlu Cad. Şahin Apt. No:48 Zemin Kat 44040 – MALATYA

45 MANİSA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Topçu Asım Mah. İzmir Cad. No: 196/A 45010 – MANİSA

46 KAHRAMANMARAŞ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Trabzon Bulvarı Hasel Apt. (116) Zemin Kat No: 3 46060 – KAHRAMANMARAŞ

47 MARDİN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Kültür Cad. Kültür İşhanı No: 1-2-3 (Karayolları Arkası) 47100 – Yenişehir / MARDİN

48 MUĞLA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Emir Beyazıt Mah. Turgut Reis Cad. No: 7 Seyfi Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı) 48000 – MUĞLA

49 MUŞ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Hürriyet Mh.19.Sk. İnci Kent Koop. K:1 No:1 (Sanat Okulu Motor Bölümü Arkası) 49100 – MUŞ

50 NEVŞEHİR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yeni Mah. Lale Caddesi (Belediye Karşısı) No: 2/D 50200 – NEVŞEHİR

51 NİĞDE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt. No: 5-6 51100 – NİĞDE

52 ORDU Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Düz Mah. Santral Sok No : 6 52100 – ORDU

53 RİZE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Eminettin Mah. Atatürk Cad. Akçaylar Apt. Kat: 1 (SSK Müdürlüğü Karşısı) 53020 – RİZE

54 SAKARYA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah.Tül Sok. No: 47 (Atatürk İlköğretim Okulu Arkası) 54050 – Adapazarı/SAKARYA

55 SAMSUN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
İstasyon Mah. Saadet Cad No: 125 55060 – İlkadım/SAMSUN

56 SİİRT Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Şehit A. Gaffar Okkan Cad. Bilim 4 Apt. Zemin Kat. 56100 – SİİRT

57 SİNOP Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yeni Mahalle Yüksek Kaldırım Sokak No: 37/4 57000 – SİNOP

58 SİVAS Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin Kat. No: 11 58040 – SİVAS

59 TEKİRDAĞ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
100. Yıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No: 3/A 59100 – TEKİRDAĞ

60 TOKAT Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Gülbahar Hatun Mah. Plevne Cad. Behzat Bulvarı No: 50/A (İl Halk Kütüphanesi Karşısı)60100 – TOKAT

61 TRABZON Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
İnönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. No:283/A 61040 – TRABZON

62 TUNCELİ Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Moğultay Mah. Cumhuriyet Cad. İpek Apt. Zemin Kat No: 2 62000 – TUNCELİ

63 ŞANLIURFA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
İpekyol Mah. 1911. Sok. Gül Sitesi A Blok 2/B Nolu İşyeri 63050 – ŞANLIURFA

64 UŞAK Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Ünalan Mah. Yiğit Sok. No: 10 Erdem Apt. 64100 – UŞAK

65 VAN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Bahçıvan Mah. Zübeyde Hanım Cad. Van Loft-1 Apt. No:79 (Kız Meslek Lisesi Yanı) VAN

66 YOZGAT Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Atatürk Cad. Terminal Arkası Avşar Sitesi No: 1 66100 – YOZGAT

67 ZONGULDAK Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 5 67030 – ZONGULDAK

68 AKSARAY Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Meydan M. Cumhuriyet Bulvarı (30 metrelik yol üzeri) Şelale Apt. B Blok Zemin Kat No:104/A 68100 – AKSARAY

69 BAYBURT Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Cad. Pönserek Sok. Bilsen Apt. No: 2/B (Bayburt İlköğretim Okulu Yanı) 69000 – BAYBURT

70 KARAMAN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Ahi Osman Mah. 33. Sok. No:4 70100 – KARAMAN

71 KIRIKKALE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Çalılıöz Mah. 447. Sok. Yıldız Apt. No:21/B 71100 – KIRIKKALE

72 BATMAN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Kültür Mah. Mahatma Gandi Bulvarı No:30/F Dubai İş Merkezi Zemin Kat (Vakıf İlköğretim Okulu Yanı) 72060 – BATMAN

73 ŞIRNAK Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Cumhuriyet Mah. Şırnak İş Merkezi Kat : 3 No: 310 73000 – ŞIRNAK

74 BARTIN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Kemerköprü Mah. 1 Nolu Çevreyolu Akmazlar Pırlanta Sitesi B Blok No: 5-6 74100 – BARTIN

75 ARDAHAN Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Karagöl Mah. Kazım Karabekir Cad. Kayatürkler Apt. No:20/B 75000 – ARDAHAN

76 IĞDIR Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Söğütlü Mah. Şamil Cad. Kültür Sok. No:10/A 76000 – IĞDIR

77 YALOVA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. No: 7/1 (Zemin Kat) 77200 – YALOVA

78 KARABÜK Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Hürriyet Cad. Mustafa Ersöz İş Hanı Zemin Kat No: 44 78100 – KARABÜK

79 KİLİS Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Yaşar Aktürk Mah. Postane Sok. No: 4/A 79000 – KİLİS

80 OSMANİYE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı Kat: 1 No: 16 80010 – OSMANİYE

81 DÜZCE Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Kültür Mah. Mehmet Akif Cad. No: 37/A 81010 DÜZCE

90 LEFKOŞA Aöf Bürosu Adresi ve Telefon Numarası;
TEL: 444 10 26
Bedrettin Demirel Cad. No:101 Lefkoşa /KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ0 Comments
 
Torba kanunun yayımı tarihinde 90 ve üzeri sicili bulunmayan 1 kademeyi ne zaman alır? (Torba yasası - torba kanun)
11.13.13 (5:17 am)   [edit]
Soru:

Ben 01.01.2005 tarihinde işe başladım ve ortalamam 90 ve üzeri olmadığı için şimdiye kadar kademe almadım bu yasa ile ne zaman kademe ilerlemesi alacağım bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi?

 
Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile değişik 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."hükmü yer almaktadır.

6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin (C) bendinde "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır."
denilmektedir.

Diğer taraftan; Anılan 6111 sayılı Kanunun yürürlük başlıklı 215 inci maddesi (j) bendinde yer alan "Bu Kanunun; … j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca 6111sayılı Kanunun 100 ve 116 maddeleri yani 657 sayılı Kanunun 64 üncü ve geçici 36 maddesinin hükümleri maddesinde yapılan değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.
Anılan düzenleme ile 657 sayılı DMK 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü uyarınca ilave kademe ilerlemesinden faydalanabilmek için 8 yıl disiplin cezası almam hükmü getirilmiştir. Bu 8 yıllık hizmet süresinin başlama tarihi 6111 sayılı Kanunun 215 inci maddesinin yukarıda yer verilen hükmü uyarınca Kanunun yayım tarihi olan 100 ve116 maddelerin yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihidir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 6111 sayılı Kanun öncesinde sicil not ortalamanız 90 ve üzeri olmaması sebebiyle, 25/02/2011 tarihinden 8 yıl sonra yani 25/02/2019 tarihine kadar bir disiplin cezası almaz iseniz 1 kademe ilave almanız mümkün bulunmaktadır.0 Comments
 
MEB'de Rehber Öğretmen sorunu - Rehber öğretmen- Rehber öğretmenlik
10.30.13 (3:51 am)   [edit]
Rehber Öğretmenlerin normları diğer öğretmenlerin normlarından farklıdır. Fakat hem Bakanlık hem de tüm İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar aynı hatayı yaparak Rehber Öğretmen norm kadrolarını diğer öğretmenlerin norm kadroları gibi belirlemektedir. Sisteme kaydedilen Rehber Öğretmen norm kadroları boş göründüğünden de bu boş kadrolara yer değiştirmeler suretiyle atamalar yapılmaktadır. Yetkililer okulların Rehber Öğretmen ihtiyacını ise bir okuldaki Rehber Öğretmeni iki ayrı okulda görevlendirerek çözmektedir. Görevlendirme ile Rehber Öğretmen sorununu çözdüm iş oldu bitti denilerek Rehber Öğretmen yokluğu sorunundan kurtulmak mümkün değildir.

 

Rehber öğretmen geçici görevlendirilemez

 

Öğretmenlerin hangi hallerde geçicigörevlendirilebileceğine dair 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MilliEğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve KurumlarınYönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarınaİlişkin Yönetmeliğinin "Geçici Görevlendirme"başlıklı, 23. maddesindeki, "Öğretmenler, aylıkkarşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerinikendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaçbulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir." hükümleri ile aynı yönetmeliğingeçici 1. maddesinde "(05.11.2003 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı) ...Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut normkadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında dersbütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca; 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici veÖğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun Bulunduğu Okul ve KurumDışında Görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesinde, (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygıneğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındakidersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktansonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitimmüdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumundadolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmetpuanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla önceliklealanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğerokul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğiniizlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaaylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümleri de bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığıders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve görevlendirileceği okuldaihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.

Buna göre öğretmenler aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumdadoldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler.

Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumdadoldurmaları norm kadro içinde yer almaları demek olduğundan norm kadro içinde yer alan öğretmenlerinİller, ilçeler arası ve aynı yerdeki başka okullarda/kurumlarda geçici görevlendirmelerine imkanbulunmamaktadır.

Bir görevlendirme yapılacaksa Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın"Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesi 2. fıkrasında; "Aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayanöğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla görevlendirilir." şeklinde açıkçayazdığı üzere norm kadro fazlası ve/veya aylık ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmenlerdenhizmet puanı düşük olandan başlanarak geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

Bu görevlendirmelerde de açıkça aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumundadolduramayan öğretmenler olarak norm kadro fazlası öğretmenler kastedilmektedir.

Bu hükümlere göre; Rehber Öğretmenlerin norm kadrosunda bulunduğu okul haricinde görüşü alınmadangeçici olarak görevlendirilmeleri mümkün değildir. Bir öğretmenin başka bir kuruma geçicigörevlendirilebilmesi için izni ve görüşü alınması öğretmenin bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerekmektedir.

Buna rağmen İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri her okulda bir Rehber Öğretmen bulunmasından hareketleEğitim-Öğretim yılı başlarında Rehber Öğretmenlerin kendi okullarındaki görevlerini aksatmaksızın diğerokullarda görevlendirilme yolunu seçmektedirler.

Ülkemizde bazı okullarda birden fazla Rehber Öğretmen, bazı okullarda ise hiç RehberÖğretmen bulunmamaktadır. Bu durum neden kaynaklanmaktadır, sorumlular kimlerdir?

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Rehber Öğretmen görevlendirmelerine Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4.maddesinin "İl içi Rehber Öğretmen atamalarında Bakanlığımız norm kadrouygulamaları doğrultusunda öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgesi nüfusuna göre personel ihtiyacı karşılanacak, hizmetlerin bütün öğrencilere etkili olarak ulaştırılması için rehber öğretmenlerin ilçelere/eğitim bölgelerine ve öğretim kademelerine göre her okula dengeli dağılımı sağlanacaktır." hükümlerini dayanak göstermektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesine göre Rehber Öğretmen ataması işleminiMilli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta, okullara dağılımını ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri atamadönemlerinde planlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesi; Rehber Öğretmen görevlendirmesinden değil Rehber Öğretmen atamasından bahsetmektedir. Rehber Öğretmen atamalarının da yapılırken MilliEğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkinYönetmelik doğrultusunda yapılmasını emretmektedir.

Okullardaki Rehber Öğretmen fazlalıkları tamamen Milli Eğitim Müdürlüklerinin Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesi hükümlerine aykırı hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır.

06.05.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin il içi yer değiştirmelerde ve özür gurubu yer değiştirmelerinde tümkontenjanların açık gösterilmesi hükmü de 06.05.2010 tarihinden sonraki bazı okullarda birden fazla Rehber Öğretmen, bazı okullarda ise hiç Rehber Öğretmen bulunmamasına neden olmaktadır.

Bu hükümlere göre; Rehber Öğretmenlerin norm kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir okuldageçici olarak görevlendirilmeleri mümkün değildir. Bir öğretmenin başka bir okula/kuruma geçicigörevlendirilebilmesi için izni ve görüşü alınması öğretmenin bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerekmektedir.

Ücretli Rehber Öğretmen görevlendirilmesi yapılmalıdır

Fakat Rehber Öğretmen ihtiyacının çok olması nedeniyle Rehber Öğretmenlerden norm kadro fazlasıöğretmen bulunmamaktadır. Bu nedenle Rehber Öğretmen ihtiyacının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen veYöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi gereğince ek ders ücret karşılığı görevlendirme kapsamında yapılması gerekmektedir.

Fakat ücretli Rehber Öğretmen görevlendirmesi yapılıp yapılamayacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 06.12.2012 Tarih ve 206199 Sayılı görüş yazısındaki; "Yüz yüze eğitimkapsamında olmayan bu görevlerin ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yoluylayürütülmesi mümkün bulunmamaktadır." açıklaması ile ücretli Rehber Öğretmen görevlendirilmesiengellemiştir.

Bu görüş yazısı da hem yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere hem de hukukun genel ilkelerine aykırıdır.

Çünkü Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesinde Yüz yüze eğitim yönünden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Öğretmenlerin yapmış olduğu hassas görev nedeniyleriske girmek istemediğinden ücretli Rehber Öğretmen görevlendirilmesinin yolunu kapatmıştır. Bu yolaçılmalı ve sadece Rehber Öğretmen olarak atanabilecek olanlar arasından görevlendirmeler yapılabilmelidir.

Tabi esas olan Rehber Öğretmen ihtiyacının görevlendirme ile değil atama ile giderilmesidir.

Okullarda 1'den fazla olan Rehber Öğretmenler norm kadro fazlasıdır

Okullarda bulunacak olan Rehber Öğretmenlerin normları diğer öğretmenlerin normlarından farklıdır. Fakat hem Bakanlık hem de tüm İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar aynı hatayı yaparak RehberÖğretmen norm kadrolarını diğer öğretmenlerin norm kadroları gibi belirlemektedir. Sisteme kaydedilenokullardaki 1'den fazla Rehber Öğretmen norm kadroları boş göründüğünden de bu boş kadrolara yer değiştirmeler suretiyle atamalar yapılmaktadır.

Olması gereken, bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosudoldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı bir sistem kurmaktır.

Şöyle ki,

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkinyönetmeliğin "Rehber Öğretmen Norm Kadrosu" başlıklı 13. maddesindeki; "Bir yerleşimmerkezindeki her okulda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz." hükümleri bulunmaktadır.

Yine aynı yönetmeliğin "Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler ve Kullanılacak Çizelgeler"başlıklı 16.maddesi, 1. fıkrasındaki; "Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen normkadroları, il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Aynı konu Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Uygulama Kılavuzunun "Öğretmen Norm KadrosuBelirlenmesi" bölümü, "Rehber Öğretmen" başlıklı 6. maddesindeki; "Bir eğitim bölgesinde herokulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip normkadrolar atamada kullanılmayacaktır." hükümlerinde bulunmaktadır.

Bu hükümler ile bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosudoldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.01.2004 Tarih ve 1762 Sayılı "Norm KadroUygulaması" konulu yazılarının 5. maddesinin son paragraflarında; "13'üncü maddenin son fıkrasında; ''... Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosudoldurulmadan 2'nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümle ilk ve ortaöğretim kurumlarına Rehber Öğretmen dağılımının dengeli bir şekilde yapılarak her okula en az 1 Rehber Öğretmen verilmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle, Rehber Öğretmen norm kadroları, bir yerleşim merkezinde en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2'nci öğretmen norm kadrolarına atama yapılmayacaktır.

Bu durum eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerleri için de geçerlidir.

Örnek: A İL merkezinde bir lise, bir de çok programlı lisenin (ÇPL) bulunması halinde bu okulların Rehber Öğretmen norm kadro dağılımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Lisenin 2, çok programlı lisenin 2 Rehber Öğretmen norm kadrosu olduğunda, lisenin 1 Rehber Öğretmeni var ise, çok programlı lisenin de 2 Rehber Öğretmeni norm kadrosu olmasına rağmen Rehber Öğretmeni yok ise, çok programlı liseye en az 1 Rehber Öğretmen atanmadan liseye 2 nci Rehber Öğretmen ataması yapılmayacaktır." açıklaması bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.04.2011 Tarih ve 23018 Sayılı yazısının "Rehber Öğretmen Norm Kadrosu" başlıklı 4. maddesindeki diğer hususlarla birlikte (b) fıkrasının 6. alt bendinde"13 üncü maddesinin son fıkrasında; "....Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümle ilk ve ortaöğretim kurumlarına rehber öğretmen dağılımının dengeli bir şekilde yapılarak her okula en az 1 Rehber Öğretmen verilmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle, Rehber Öğretmen norm kadroları, bir yerleşim merkezinde en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2'nci öğretmen norm kadrolarına atama yapılmayacaktır. Bu durum eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerleri içinde geçerlidir.

Örnek: A yerleşim yerinde 3 eğitim kurumunun bulunduğu ve bu eğitim kurumlarının norm kadrolarının dağılımının ise aşağıdaki şekilde yapıldığı varsayıldığında;

a) Y İlköğretim okulunun Rehber Öğretmen norm kadrosu 2, çalışan öğretmen sayısı 1,

b) F Lisesi rehber öğretmen norm kadrosu 2, çalışan öğretmen sayısı 1,

c) S Kız Meslek Lisesi Rehber Öğretmen norm kadrosu 1, görev yapan öğretmen sayısı 0,

Bu yerleşim yerindeki bütün eğitim kurumlarına en az 1 Rehber Öğretmen ataması yapılarak norm kadrosu doldurulmadan (Y) İlköğretim okuluna veya (F) lisesinin boş bulunan Rehber Öğretmen norm kadrosuna atama yapılmayacak hiç Rehber Öğretmeni bulunmayan (S) Kız meslek lisesine Rehber Öğretmen ataması yapıldıktan sonra (Y) İlköğretim okuluna veya (F) Lisesine ikinci Rehber Öğretmen ataması yapılabilecektir." denilmektedir.

Bu mevzuat hükümlerine göre okul ve kurumlarda Rehber Öğretmeni 1'den fazla olan okul ve kurumlardaki Rehber Öğretmenler norm kadro fazlası durumundadırlar. Fakat bu duruma İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin atama dönemlerinde planlama yapmamasından dolayı düşmüşlerdir.

Bu nedenle de, 1 den fazla Rehber Öğretmen bulunan okul ve kurumlardaki Rehber Öğretmenlerin aynı yerleşim yerinde hiç Rehber Öğretmeni olmayan öncelikle YİBO - yatılı ve pansiyonlu okullar olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi 1. fıkrası hükümlerince sadece tercihte bulunanların isteğe bağlı yer değiştirmelerinin sağlanması için duyuruya çıkılması, il içi ve il dışı atama dönemlerinde hiç Rehber Öğretmeni bulunmayan okul ve kurumların tercihe açılması ve en az bir Rehber Öğretmeni olan okulların tercihe kapatılması gerekmektedir.

Rehber Öğretmenlerin iki okulda birden görevlendirilmeleri hakkında "İki Okulda Birden Görevlendirilen Rehber Öğretmenlerin Görev Performansları Hakkındaki Görüş ve Önerileri Araştırma Raporu" bulunmaktadır

İki Okulda Birden Görevlendirilen Rehber Öğretmenlerin Görev Performansları Hakkındaki Görüş ve Önerilerini inceleyen Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Adana Şubesinin Araştırma Raporunun sonuç kısmında "İyi niyetle ve ilgili genelgeye göre mevcut personelden en üst düzeyde verim almak için yapılan bu görevlendirmelerle istenilen verimin elde edilmesinin zor olduğu görülmektedir. Verim sağlamak yerine, Rehber Öğretmenlerin özel ve mesleki yaşamları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta ve bunun sonucunda, birinci okuldaki iş verimini de olumsuz etkilemektedir." sonucuna varılmıştır.

MEB yeterli Rehber Öğretmen atamalıdır

İlkokul Rehber Öğretmenlerinin 4+4+4'ten dolayı ayrılan ortaokul kısmındaki öğrencilere rehberlik edip edemeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 06.02.2013 Tarih ve 89468 Sayılı görüş yazısı yayınlamıştır.

Bu görüş yazısındaki; "Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitim öğretim sisteminin tamamlayıcı bir unsuru olup öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve diğer özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları amaçlanmaktadır. Bu itibarla eğitim öğretim kurumlarında her öğrencinin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, kendine özgü yetenek, ilgi ve mesleki değerine göre başarı ve motivasyonunun artırılarak eğitim öğretim uygulamalarına uyum sağlaması ve uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin her okula her öğrenciye ulaştırılması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar sürdürülmekte olup öğrencinin yüksek yararı düşünülerek Rehber Öğretmeni olmayan okullarda da bu hizmetlerin planlanarak yürütülmesi uygun olacaktır."açıklamalarına göre öğrencinin yüksek yararı düşünülerek okuldaki tek Rehber Öğretmen iki okulda birden görevlendirilecek, bir koltukta iki karpuz taşınacaktır.

Fakat bu görüş yazısı hem yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere hem de hukukun genel ilkelerine aykırıdır.

Çünkü Milli Eğitim Temel Kanununa göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Buna rağmen, ülkemizde yeterince öğretmen alımı yapılmadığından öğrenci Rehber Öğretmensiz kalmakta, birçok yerde ihtiyaçlar yasal olmayan görevlendirme yolu ile giderilmektedir.

Mevcut atama bekleyen Rehber Öğretmenler bulunduğuna göre; Bu durum Anayasamızın "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." hükümlerine aykırıdır.

Buna göre MEB, yeterli Rehber Öğretmen atamayarak Anayasal suç işlemektedir.

Rehber Öğretmenlerin sayısının artması okullarımızdaki şiddet olaylarının önlenmesinde, eğitim-öğretimin daha nitelikli hale gelmesinde önemli bir katkısı olacaktır. Bu konuda seferberlik ilan edilmeli ve atanmayan tüm Rehber Öğretmenlerimiz atanmalıdır.

MEB; Rehber Öğretmen ihtiyacını atama yolu ile giderdikten sonra, Rehber Öğretmenlerin birebir 10-15 saat sınıfların rehberlik derslerine girmesi, geri kalan 10-15 saatte de rehberlik servisinde bire bir rehberlik hizmeti vermesi için mevzuat düzenlemesi yapmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.02.2013 Tarih ve 89468 Sayılı görüş yazısında yer alan "Öğrencinin yüksek yararı gereği" şeklindeki sihirli kelime üzerine bir okuldaki Rehber Öğretmeni iki ayrı okulda görevlendirdim iş oldu bitti denilerek Rehber Öğretmen yokluğu sorunundan kurtulmak mümkün değildir.0 Comments
 
MEB'de şube müdürü olmak isteyen öğretmenlere pratik bilgiler - Yeni memurlar emzirme ödeneği alabilir mi? - Unvanlarına göre 2014 yılı için emekli
10.28.13 (12:43 am)   [edit]


MEB görevde yükselme yönetmeliğine göreşube müdürlüğü sınavına girmek için 10 yıl mı yoksa 5 yıl mı öğretmenlik şartı var? 657 sayılı Kanunun 68-B maddesini herkes farklıyorumluyor. Bu işin doğrusu nedir ve başkaince ayrıntılar var mıdır?

12 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Milli EğitimBakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte görevde yükselmeye ilişkin detay bilgilere yer verilmiş ve hangi unvan için ne kadar hizmet süresi istendiği ile diğer şartlar açıkça belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak kafaları karıştıran veya karıştırabilecek konuları yukarıda yer verilen soru paralelinde detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Şube müdürü kadrolarına atanabilmek için hangi şartlar aranır?

Milli Eğitim Bakanlığında şube müdürü kadrolarına atanabilmek için aranacak şartları maddeler halinde şuşekilde sıralayabiliriz:

1- Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarınyazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavdabaşarılı olmaları gerekir.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak. Yani şube müdürükadroları genellikle 1 inci dereceli olduğu için en az 10 yıllık hizmet süresi aranmaktadır. Genel İdareHizmetleri Sınıfındaki 1, 2, 3 ve 4. dereceli kadrolara nasıl atama yapılacağı ise 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükme göre MEB'deki 1. ve 2. derece şube müdürlüğü için 10 yıl; 3 veya 4. dereceli şube müdürlüğü içinse en az 8 yıl hizmetin olması gerekmektedir.

Burada önemli olan husus şudur; 1 ve 2. dereceler için 10; 3 ve 4. dereceler için 8 yıllık hizmet süresinin tespitinde hangi hizmetlerin değerlendirilmeye alındığıdır. Hizmet süresinin nasıl değerlendirileceğineilişkin olarak şunları ifade edebiliriz;

a- Kamudaki tüm statülerde geçen hizmet sürelerin tamamı (İşçi, geçici personel, sözleşmeli, vekil, memur) b- Askerlikte geçen sürelerin tamamı, c- Yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin 6 yılı geçmemek üzere dörtte üçü. Bir örnek verecek olursak: 5 yılhizmeti olan bir öğretmenin, kamuya girmeden önce bir dershanede 4 yıllık hizmeti (SGK'danbelgelemek kaydıyla) var ise bu kişi 5 + 4*3/4=8 yıllık hizmeti olan birisi olarak değerlendirilecektir.

3- En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

4- Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya saymankadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrıayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılankadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

5- 5 yıldan az öğretmenlik hizmeti olup da atanma tarihine kadar 5 yıllık hizmeti dolacaklar şubemüdürlüğü sınavına katılamazlar. Ancak, 5 yıllık öğretmenlik hizmeti olup da 10 yıldan az hizmeti olanlar atanma tarihine kadar bu süreyi tamamlarlarsa 1 inci dereceli şube müdürlüğü sınava katılabilirler.

6- Aday öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınır? Evet dikkate alınır. Çünkü, madde metninde asaleten ifadesi kullanılmış olup, asil ifadesi kullanılmamıştır. Asalet ifadesi vekaleten yapılan görevlerle ayrımyapmak için kullanılan bir ifadedir. Örneğin, Şef kadrosunda 2 yıl vekaleten, 3 yılda asaleten görev yapan bir memur şube müdürlüğü sınavına müracaat edemeyecektir.

7- Ancak, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olanöğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.

 Unvanlarına göre 2014 yılı için emekli maaşı ve ikramiyesi

 0 Comments
 
 photo eaynww.jpg FOTOGRAFLAR RESIMLI ARADIGINIZ HER SEY FOTOGRAFLARLA