Pictures  photo 350289350_646745_322748439_464988_header2_zps5a497e20.pngKPSS Kamu Personeli Secme Sinavi

KPSS Kamu Personeli Secme Sinavi 2013 2014 lisans onlisans lise


Blog For Free!


Archives
Home
2014 November
2014 September
2014 August
2014 June
2014 May
2014 April
2014 March
2014 January
2013 December
2013 November
2013 October
2013 September
2013 March
2013 February
2012 November
2012 October
2012 September
2012 June
2012 May
2012 April
2012 March
2011 November
2010 February
2010 January
2009 November
2009 January
2008 December
2008 November
2008 August
2008 July
2008 June
2008 May
2008 April
2008 March
2007 August
2007 July
2007 June
2007 May
2007 April
2007 March
2007 January
2006 December
2006 November

My Links
resimler art
taraftarca - spor blogu
About Photograph

tBlog
My Profile
Send tMail
My tFriends
My Images

Sponsored
Create a Blog!


 photo RC00251_zpsf1d7f4ef.jpg About Photography  photo Shaqgay.jpg
MEB, öğretmenlerin erken emekliliğini değerlendirecek
11.24.14 (6:51 am)   [edit]

MEB, öğretmenlerin erken emekliliğini değerlendirecek

< a href="http://ww965.smartadserver.com/call/pubjumpi/53399/387047/23201/S/[timestamp]/?" target="_blank">< img src="http://ww965.smartadserver.com/call/pubi/53399/387047/23201/S/[timestamp]/?" border="0" alt="" />24 Kasım öncesi öğretmenler, erken emeklilik, meslek güçlüğü zammı, becayiş gibi taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti.

24 Kasım öncesi öğretmenler, erken emeklilik, meslek güçlüğü zammı, becayiş gibi taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti.

Bugün, geleceğimizin şekillenmesinde mühim bir rol oynanan öğretmenlerin günü... Yoğun bir tempoyla, kimi zaman çok zor şartlar altında çalışmak mecburiyetinde kalan eğitimciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti. Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren talepler listesinde dikkat çekici talepler yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile yetkili sendika Eğitim Bir Sen yöneticilerini buluşturan "Kurum İdari Kurulu-KİK" toplantılarının sonuncusunda, daha önce üzerinde mutabakata varılan başlıklar da değerlendirildi. Bakanlığın üzerinde çalışacağı talepler özetle şöyle sıralandı..

- Bazı meslek gruplarında olduğu gibi öğretmenlere meslek güçlüğü zammı verilmeli.

- Özendirici tedbirler alınarak öğretmenlerin istemeleri halinde erken emeklilikleri sağlanmalı.

- Ergonomik ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bilgisayar verilmeli.

- İllerin veya yerleşim yerlerinin imkanları dikkate alınarak "ilave özel hizmet tazminatı" ya da "ek tazminat" verilmesi yönünde düzenleme yapılmalı.

- Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi sağlanmalı.

- Öğretmenlere il dışı isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı verilmeli.

- Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartı değiştirilmeli.0 Comments
 
KPSS 2014 Lise ve önlisans giriş yerleri açıklandı!
09.18.14 (3:55 am)   [edit]
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2014 Yılı ortaöğretim (lise) ve önlisans giriş yerleri açıklandı
KPSS 2014 Lise ve önlisans giriş yerleri açıklandı!

 

KPSS'ye girecek memur adaylarının uzun bekleyişleri nihayet sonuç verdi. ÖSYM KPSS Önlisans ve ortaöğretim sınav giriş yerlerini ve KPSS sınav giriş belgelerini sayfasında yayınladı.

 

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2014 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Ön Lisans:Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

27 Eylül 2014 tarihinde Cumartesi sabah ön lisans düzeyinde,28 Eylül 2014 tarihinde Pazar sabah ortaöğretim düzeyinde yapılacak olan 2014 Kamu Personel Seçme Sınavına (2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans) başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösterenSınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidir. Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav gününden önce adayların sınava girecekleri binayı, adres bilgisini teyit etmek, ulaşımını ve ulaşım süresini öğrenmek amacıyla gidip görmeleri yararlarına olacaktır. Adayların sınavdan en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmi belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak;sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

İŞTE KONU DAĞILIMLARI

Toplam soru : 120

Genel Yetenek (60 soru) : Matematik+Türkçe

Matematik (30 soru)

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerine yönelik sorulardan oluşacaktır.(Muhakeme)

Türkçe(30 soru)

Sözel akıl yürütme ve dilbilgisi,yazım kuralları ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.(muhakeme)

Her iki sınavda da mantık sorularına ağırlık verilecektir.

Genel Kültür (60 soru)Tarih+Coğrafya+Vatandaşlık+Güncel Konular

Coğrafya (18 soru)

Türkiyenin ekonomik özellikleri 13 soru

Türkiyenin fiziki özellikleri 7 soru

Türkiyenin beşeri özellikleri 5 soru

Tarih (27 soru

Selçuklu devleti ve öncesi Türk Devleti 3 soru

İnkılap tatihi 12 soru

Osmanlı devleti 9 soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3

Vatandaşlık Bilgisi (9 soru)

İdare hukuku 3 soru

Anayasa hukuku 3 soru

Hukukun temel kavramkarı ve medeni hukuk 3 soru

Güncel Konular (6 soru)

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

KPSS'Yİ, KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI adı ile hayatımıza ortak olan sınav sistemi diye adlandırabiliriz basit olarak. Kamu kurumlarında göre alacak personel adaylarına uygulanan bu sınav kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. ÖRN: KPSS-A KPSS-BKPSS, genel yetenek, genel kültür, istatistik, kamu yönetimi, Anayasa gibi kollardan oluşur. Elbette KPSS'de bu kolların hepsinden sorumlu değilsiniz şöyle ki; başvuracağınız alan adına yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri eğitim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu sınava başvurusunu yapabilir.

KPSS A-B VE C GRUBU KADROLAR: KPSS A grubu kadrolar mesleğinizle ilgili yönlendirmede karşınıza çıkmaktadır. Meslek dışında ilk kez bir kamu kuruluşuna başvurmak isteyen adaylar B ve C kadrosuna göre sınıflandırılmaktadır.

KPSS A GRUBU KADRO; Bakanlıklar,başbakanlık,genel müdürlük düzeyindeki alanlardan oluşur. Bu sınav sonucunda kurumların kendine özel uyguladığı sınavlara ek olarak adaylar tabi tutulur. KPSS A grubu kadrolar üniversite mezunları için geçerlidir diyebiliriz.Eğer bir kamu kuruluşunda çalışmak istiyorsanız Kamu personeli seçme sınavına muhakkak girmelisiniz daha sonra az önce belirttiğim gibi kurumların kendine has sınavlarına tabii tutulacaksınız.

KPSS B VE C GRUBU KADROLAR: KPSS A grubu dışında kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadrolanacaktır. Bu kadro için şartlar daha farklıdır; askerlik,sicil kaydı,sağlık,suç durumu vs… Belirli bir taban puanı yoktur. Genel dereceye göre ve kurumların alımına göre başarı durumu belirlenir. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde 78 ile yapılan atama bu dönem 69 ile belirlenebilir,bu genel başarı durumuna bağlıdır.

KPSS, Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve KPSS A grubu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Örnekleyecek olursak mühendis olmak isteyen bir arkadaşımızın genel kültür ve genel yetenek testlerini cevaplamasını onun için yeterlidir. Fakat öğretmen adayı bir arkadaşımızın ek olarak eğitim bilimleri testini cevaplaması şarttır.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların  denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen "Yurtdışı Yükseköğretim  Diplomaları Denklik Yönetmeliği" ile Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 1 Nisan 2013  tarihli kararı uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul  edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi  alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında  sınava girme kararı alınanların, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'na girme  zorunluluğu bulunuyor. Bu durumdaki adayların da KPSS'ye, kılavuzdaki kurallara  uygun olarak başvurması gerekiyor.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl; ancak öğretmen  adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu  süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir  sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek. 14 Mayıs 2014 tarihinden sonra  lisans düzeyinden mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS'ye girmeyip KPSS'ye  ortaöğretim veya önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B grubu  lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçları  sona erecek; takip eden KPSS A grubu sınavına girmeleri KPSS ortaöğretim veya  önlisans sınav sonuçlarını etkilemeyecek.0 Comments
 
Çalışan kadına 6 yıl erken emeklilik
09.18.14 (3:54 am)   [edit]

 Torba Yasa çalışan kadınlar için de “erken emeklilik” için önemli düzenlemeler içeriyor. Çocuk sahibi olan çalışan kadınlardan, emeklilik için gereken yaş ve sigortalılık süresi koşullarını sağlamış olup, prim günü eksiği olanlar, doğum borçlanması yoluyl
Çalışan kadına 6 yıl erken emeklilik
Torba yasa tasarısı üç kesime erken emeklilik müjdesi verirken iki kesimde bu konuda beklenti içine girerek gelecek müjdeli haberi bekliyor. Erken emeklilik; çalışan anneler, Bağ-Kur borcu olanlar ve yeraltı işçileri yararlanabilecek. Yasada erken emeklilik ile ilgili önemli düzenlemeler var. Torba Yasa birçok kesimle birlikte emeklileri de sevindirdi. Emeklinin destek primi faizleri silinecek, ana para yapılandırılacak. Milyonlarca çalışan kadın ve madenci ise erken emekli olacak.

Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa 20 milyondan fazla insanın hayatını kolaylaştıracak. Bunların arasında emekliler de var. Yasa, çalışan emeklilerden veya kendi işini yapan Bağ- Kur emeklilerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile ilgili borçları da yapılandırma kapsamına aldı. Böylece milyonlarca emekliyi zora düşüren bu borçların da faizleri ve gecikme cezaları silinerek ana para yeniden yapılandırılıp taksite bölünecek. Emekliler eğer bir işyerinde çalışıyorlarsa SGDP kesintisi işveren tarafından ödeniyor. Ama emekli kendine ait bir işyeri açarsa bu kez yüzde 15 oranındaki kesinti emeklinin maaşından yapılıyor. Emeklilerin birçoğu bu faaliyetlerini bildirmediği için kurum geriye doğru borç çıkartıyor. Bu borçları biriken milyonlarca emekli şimdi nefes alacak. Çoğu küçük esnaf olan bu emekliler borçlarını 18 taksitte ve iki ayda bir ödemelerle 36 aylık vadeyle ödeyerek kurtulabilecek.

ERKEN EMEKLİLİK GELDİ

Yasa ayrıca yaşlı vatandaşları ve engellileri de sevindirecek. Özellikle 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlara çeşitli sebeplerden dolayı fazla yapılan ödemeler geri alınmayacak. Engelli maaşı alanlara yapılan yersiz ödemelerin de geri alınmasından vazgeçiliyor. Yasa ayrıca çalışan annelere, borçlu Bağ-Kur'lulara, madencilere ve gurbetçilere de erken emeklilik imkanı getiriyor. Torba yasa ile SSK'lılara tanınan doğum borçlanması hakkı genişletildi. Artık Bağ-Kur'lu ve memur kadınlar da doğum borçlanması yapabilecek. Doğum borçlanması yapılabilecek çocuk sayısı da 2'den 3'e çıkarılıyor. Böylece çalışan anneler emeklilik için 6 yıl kazanabilecek. Çok sayıda Bağ-Kur'lu yapılandırma düzenlemesi sayesinde emekli olabilecek. Borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lular, bu şekilde günleri tamamlanıyorsa emeklilik işlemlerini başlatacak. Yaklaşık 1.3 milyon Bağ-Kur'luya borçlarını yapılandırma fırsatı veren yasayla, son 5 yılında işçi olarak çalışanlara işçi statüsünde emeklilik yolu açılıyor.

YAŞ ŞARTI İNDİRİLDİ

Madenciler için 55 olan emeklilik yaşı da 50'ye iniyor. Bakanlıklardan gelen son haberlere göre; yıpranma hakkı da düşünüldüğünde yeraltında çalışan bir madencinin emeklilik yaşı 43'e kadar inebilecek. Mavi Kartlı olarak adlandırılan gurbetçilere de SGK'ya davasız borçlanma hakkı getirildi. Mavi Kartlı gurbetçiler, dava açmadan yurt dışındaki süreleri borçlanabilecek.

 

 

 0 Comments
 
2014 Öğretmen atamaları (Atamalar) Nabi Avcı son açıklama
08.05.14 (6:09 am)   [edit]

Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öğretmen ataması branşlarını açıkladı.Temmuz 2014 Öğretmen atamaları belli oldu. Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öğretmen atamasını tarihini verdi. Nabi Avcı Temmuz 2014 ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. İşte Nabi Avcı açıklamaları.

 

Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öğretmen ataması branşlarını açıkladı.Temmuz 2014 Öğretmen atamaları belli oldu. Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öğretmen atamasını tarihini verdi. Nabi Avcı Temmuz 2014 ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. İşte Nabi Avcı açıklamaları.

Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı 40 bin öğretmen atamasını tarihini verdi. Nabi Avcı Temmuz 2014 ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. İşte Nabi Avcı açıklamaları. 2014 yılı temmuz ayında kaç öğretmenin atanacağı merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, temmuz ayında yapılacak olan öğretmen atamaları ile ilgili olarak sayıyı verdi. Buna göre temmuz ayında 40 bin öğretmenin atanması bekleniyor. Temmuz atamaları: Nabi Avcı, “Biz göreve geldiğimizde 425 bin öğretmen vardı. Şu anda ise 812 bin öğretmenimiz var. Temmuz ayı içerisinde ise 40 bin öğretmen daha alacağız. Hızla eksiklerimizi gidereceğiz.” Dershane konusu: milli egitim bakanı nabi avcı“Uzun yıllardır konuşulan ve velilerimizi maddi anlamda zorlayan, çocuklarımızı gününü gecesini birbirine karıştıran bu dershane külfetinden kurtaracağız. Dershaneleri özel okula dönüştürüyoruz. Milli Eğitim’in okulları yetersiz, çocukların takviyeye ihtiyacı var. O yüzden dershaneye gönderiyoruz. Eğer gerçekten sizin milli eğitimin okullarından daha iyi eğitim verme kabiliyetiniz varsa, buyurun okul açın diyoruz. Okul açın, biz size arsa tahsis edelim, bina tahsis edelim, kredi kolaylığı verelim. Buralarda çalışan eğitmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevlendirelim”

ŞUBAT ATAMASI – Öğretmen Atama Sonuçları ve Minimum Taban Puanları-2602-3

2014 Yılı Şubat Dönemi Öğretmen Ataması Sonucu Oluşan Minimum Puanla Şubat ataması Milli eğitim bakanlığı tarafından açıklandı. Sınıf öğretmenliği 82.7166 ,Türkçe 71.800 puan ile kapandı

06.02.2014 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELİKKODUALAN ADIMİNİMUMPUANATANAN SAYIBAŞVURUSAYISI
17028Adalet78,12569248
27028Adalet  1
17030Aile ve Tüketici Hizmetleri67,27899222
12246Almanca68,438221671.135
17092Arapça50,366447880
14933Bahçecilik67,135914
12265Beden Eğitimi65,591333822.213
11119Bilişim Teknolojileri77,154073301.949
11123Biyoloji76,820281491.661
21123Biyoloji  1
11963Büro Yönetimi73,79982628
21963Büro Yönetimi  1
11207Coğrafya73,126332091.306
21207Coğrafya  1
14927Çince66,760618
14936Çocuk Gelişimi ve Eğitimi60,5314724158
17032Denizcilik/Gemi Makineleri78,19946626
11245Din Kült. ve Ahl.Bil.50,2432272101
21245Din Kült. ve Ahl.Bil.  1
17035El San.Tek./El Sanatları69,37381487
17036El San.Tek./Nakış68,80693162
17037Elektrik-ElektronikTek./Elektrik78,03142109470
17038Elektrik-ElektronikTek./Elektronik81,5079949279
17039Endüstriyel OtomasyonTeknolojileri77,65088950
11371Felsefe81,314651741.627
11386Fen Bilimleri/Fen veTeknoloji72,191595954.385
11390Fizik77,60951991.428
11417Fransızca76,416619237
14951Gazetecilik74,86566135
17040Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı79,17134444
17042Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı83,95454125
17043Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı76,9435223
17044Gıda Teknolojisi59,94357618
27044Gıda Teknolojisi  2
14954Giyim Üretim Teknolojisi79,7611329561
12647Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği53,7362879
11925Görsel Sanatlar/Resim68,642211601.361
17046Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf54,0992613
17045Grafik ve Fotoğraf/Grafik65,0032814139
14957Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler58,26921920
14958Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri70,087251492
14959Hasta ve Yaşlı Hizmetleri69,6355827128
17099Hayvan Yetiştiriciliği57,0917611
11230İ.H.L. Meslek Dersleri51,961181924
11715İlköğretim Matematik Öğr.62,712937491.528
11524İngilizce66,939939974.657
17049İnşaat Tek./Yapı Tasarımı82,430134139
14899İspanyolca55,9060213
12651İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği77,448249110
11627Kimya/Kimya Teknolojisi76,84118991.183
14967Konaklama ve Seyahat Hizmetleri74,166519104
14968Kuyumculuk Teknolojisi57,53233417
17096Laboratuvar Hizmetleri53,8840413
17056Makine Tek./Makine Model55,1985613
17055Makine Tek./Makine Ressamlığı80,84923126
17054Makine Tek./Makine ve Kalıp80,5385924187
11700Matbaa76,42284344
12353Matematik75,355624133.214
22353Matematik  1
14972Metal Teknolojisi79,2050629303
17095Mobilya ve İç Mekan Tasarımı76,9399229193
14975Motorlu Araçlar Teknolojisi80,6470829215
14976Muhasebe ve Finansman79,93453154
11822Müzik54,91652223573
14439Okul Öncesi Öğrt67,721834004.656
11860Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri80,584364671
14978Pazarlama ve Perakende65,145921435
24978Pazarlama ve Perakende  26
14979Plastik Teknolojisi84,03977133
12838Radyo-Televizyon79,87628457
17061Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik81,44844112
17063Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine79,21532133
11894Rehber Öğretmen50,0578159177
14883Rusça70,53148440
17088Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri69,617341972
17074Sağlık/Hemşirelik72,5639739323
17089Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.71,93506952
27069Sağlık/Tıbbi Laboratuvar90,42039268
11959Sanat Tarihi79,85101274
17077Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar68,26747127
17075Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon76,95507122
14996Seramik ve Cam Teknolojisi68,84712141
12403Sınıf Öğretmenliği82,71661.0476.304
12510Sosyal Bilgiler75,615775274.469
17078Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri54,4672722
17080Tarım Tek./Tarım Makineleri57,8191911
12036Tarih78,143252012.514
22036Tarih  1
14900Teknoloji ve Tasarım55,3622299191
24900Teknoloji ve Tasarım  126
17081Tekstil Tek./Tekstil84,68602122
17083Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme79,01119120
17084Tekstil Tek./Tekstil Terbiye85,21599111
17082Tekstil Tek/Tekstil İplik77,42152117
14988Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme72,4598649238
11283Türk Dili ve Edebiyatı74,051555014.198
21283Türk Dili ve Edebiyatı  3
12143Türkçe71,804526733.801
14992Yiyecek İçecek  Hizmetleri67,40805120
24992Yiyecek İçecek  Hizmetleri  1
12632Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği54,49594149264
   TOPLAM9.37561.033

Öğretmenlik başvurusu dün itibariyle sona erdi ve sonuçlar 06.02.2014 tarihi itibariyle açıklanacak. İlk atamaların neredeyse tamamı 5. Bölge illerine atanacak, çok az kısmı ise yine zorunlu hizmet bölgelerine atanacaklar. Aslında olması gereken de budur. Adil ve sistemli bir yer değiştirmede herkesin aşamalı olarak her bölgede çalışması doğru olandır. Zaman zaman çıkan hizmet bölgesi afları bu anlamda çalışma barışını bozmuştur. Böyle bir af çıkarılmamalıdır. ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Image 192813_meb_538693627.jpgİlk atanan öğretmenlerden istenecek belgeler için tıklayın

subat-ogretmen-atama

2014 MEB Şubat Öğretmen atama sonuçlarıaçıklandı (TC Kimlik no ile sorgula). 2014 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik atama sonuçları sorgulama -Öğretmen atama sonuçları öğren. 2014 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama başvurusu indir -Öğretmen ataması kontenjanları açıklandı. Merakla beklenen 10 bin öğretmen atama başvuruları açıklandı. Öğretmen atama başvuru şartları, Öğretmen atamaları başvuru kılavuzu ve Öğretmen atama başvuru duyurusu buradan indirebilirsiniz.

2014 MEB Şubat Öğretmen atama sonuçları açıklandı (TC Kimlik no ile sorgula). 2014 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik atama sonuçları sorgulama Öğretmen atama sonuçları öğren. 2014 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama başvurusu indir -Öğretmen ataması kontenjanları açıklandı.

MEB 2014 Şubat Öğretmen atama sonuçları açıklandı (TC Kimlik no ile sorgula) TIKLAYINIZ

Merakla beklenen 10 bin öğretmen atama başvuruları açıklandı. Öğretmen atama başvuru şartları,
Öğretmen atamaları başvuru kılavuzu ve Öğretmen atama başvuru duyurusu buradan indirebilirsiniz.

2014 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Duyurusu indirmek için tıklayınız

Bakanlığın internet sitesinde yer alan kılavuza göre, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında, 105 alanda 10 bin öğretmen ataması yapılacak.

Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda elektronik başvuru sayfası “İlk Atama”, “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” ve “Milli Sporcuların Atanması” şeklinde ayrı ayrı düzenlendi.

Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu’nu kullanarak başvurularını yapacak. Türkçe, ilköğretim matematik, fen ilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlakbilgisi yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarına başvuruda bulunacak adaylar atanacağı alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

Bu alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar ise KPSSP10 puan türünde atanacağı alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER

ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN BAŞVURU ATANAN

1 Adalet 76,325 22 7

2 Adalet 1

1 Aile ve Tüketici Hizmetleri 74,656 19 7

2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2

1 Almanca 86,477 279 3

1 Arapça 64,699 181 62

2 Arapça 1

1 Bahçecilik 79,002 14 4

1 Beden Eğitimi 67,748 5588 2160

1 Bilişim Teknolojileri 87,215 2293 313

1 Biyoloji 87,734 1902 158

2 Biyoloji 9

1 Büro Yönetimi 77,34 95 20

1 Coğrafya 77,44 1546 423

2 Coğrafya 6

1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 57,264 273 209

1 Denizcilik/Gemi Elektroniği 81,864 62 1

1 Denizcilik/Gemi Makineleri 82,309 53 4

1 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 55,864 13 13

1 Denizcilik/Su Ürünleri 71,372 16 1

2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 75,043 15 12

1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 55,003 1984 1822

1 Eğlence Hizmetleri 89,857 79 1

2 Eğlence Hizmetleri 1

1 El San.Tek./El Sanatları 81,06 344 11

1 El San.Tek./Nakış 76,646 327 13

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 81,881 428 85

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 83,651 325 78

1 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 86,761 39 9

1 Felsefe 84,256 2139 154

2 Felsefe 15

1 Fen ve Teknoloji 83,408 7895 3148

1 Fizik 88,811 1586 107

2 Fizik 7

1 Fransızca 89,646 145 1

1 Gazetecilik 75,869 22 4

1 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 80,364 51 4

1 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 83,027 34 2

1 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 79,375 37 1

1 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 77,15 19 3

1 Gıda Teknolojisi 63,812 48 28

2 Gıda Teknolojisi 4

1 Giyim Üretim Teknolojisi 84,373 582 34

1 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 53,071 55 32

1 Görsel Sanatlar/Resim 69,012 2944 679

2 Görsel Sanatlar/Resim 2

1 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 53,912 17 5

1 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 64,207 317 43

1 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 56,125 84 43

1 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,119 31 17

1 Harita-Tapu-Kadastro 59,234 1 1

1 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 81,762 1 1

1 Hayvan Sağlığı 70,21 1 1

1 İ.H.L. Meslek Dersleri 55,104 667 441

2 İ.H.L. Meslek Dersleri 78,553 5 1

1 İlköğretim Matematik Öğr. 81,328 5320 3674

1 İngilizce 76,273 6362 2799

1 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 38,164 4 4

1 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 82,453 212 21

1 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 71,665 298 21

1 Kimya/Kimya Teknolojisi 87,677 1576 145

2 Kimya/Kimya Teknolojisi 5

1 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 79,638 188 9

1 Kuyumculuk Teknolojisi 67,321 24 5

1 Laboratuvar Hizmetleri 58,259 24 5

1 Makine Tek./Makine Ressamlığı 84,179 268 8

1 Makine Tek./Makine ve Kalıp 82,12 584 34

1 Matbaa 85,808 30 4

1 Matematik 88,498 5445 1021

2 Matematik 25

1 Metal Teknolojisi 81,065 819 32

1 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 78,931 137 39

2 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1

1 Motorlu Araçlar Teknolojisi 82,546 670 25

1 Muhasebe ve Finansman 79,916 207 70

1 Müzik 51,948 2533 913

1 Okul Öncesi Öğrt 57,886 5428 4148

1 Pazarlama ve Perakende 73,232 31 22

2 Pazarlama ve Perakende 5

1 Plastik Teknolojisi 78,932 24 3

1 Radyo-Televizyon 82,551 74 10

1 Rehber Öğretmen 0 2623 2463

1 Rusça 82,964 14 1

1 Sağlık Bilgisi 40,245 49 34

1 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 70,201 12 11

2 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 78,193 2 2

1 Sağlık/Çevre Sağlığı 63,122 16 3

1 Sağlık/Hemşirelik 64,562 836 227

2 Sağlık/Hemşirelik 6

1 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 73,567 268 19

2 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 87,259 202 13

1 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 86,017 1 1

1 Sanat Tarihi 85,203 180 2

2 Sanat Tarihi 1

1 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 75,608 64 5

1 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 78,046 16 2

1 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 65,337 11 2

1 Seramik ve Cam Teknolojisi 75,963 19 6

1 Sınıf Öğretmenliği 87,422 4378 324

1 Sosyal Bilgiler 79,88 7586 2012

1 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 71,67 1 1

2 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 79,18 1 1

1 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 60,635 8 4

1 Tarım Tek./Tarım Makineleri 44,727 1 1

1 Tarih 82,327 3175 356

2 Tarih 17

1 Teknoloji ve Tasarım 31,138 676 638

2 Teknoloji ve Tasarım 1

1 Tekstil Tek./Tekstil 84,1 15 2

1 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 86,375 36 4

1 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 85,097 46 4

1 Tekstil Tek/Tekstil İplik 82,474 10 2

1 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 78,359 149 39

1 Türk Dili ve Edebiyatı 81,779 6892 1576

2 Türk Dili ve Edebiyatı 54

1 Türkçe 81,205 9000 4385

1 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 81,033 6 1

2 Ulaştırma Hizmetleri 75,532 2 2

1 Ulaştırma Hizmetleri 59,329 1 1

1 Yiyecek İçecek Hizmetleri 75,889 72 35

2 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 46,451 20 16

1 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 34,453 583 541

Toplam 99970 35914

AÇIKTAN İLK, KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI İLK ATAMA

10.09.2012 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER

ONCELIK BRANSLAR OGRETMENLIK SURESI MEMURLUK SURESI BASVURU SAYISI ATAMA SAYISI

1 Arapça 0 1866 1 1

1 Beden Eğitimi 0 2272 139 32

1 Bilişim Teknolojileri 0 1852 16 4

1 Biyoloji 0 4059 84 2

1 Coğrafya 0 640 7 6

1 Din Kült. ve Ahl.Bil. 0 2657 122 38

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 0 2965 43 1

1 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 0 957 2 1

1 Felsefe 0 3554 23 2

1 Fen ve Teknoloji 0 1647 184 42

1 Fizik 0 4224 72 1

1 Görsel Sanatlar/Resim 0 1140 13 9

1 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 0 6091 4 1

1 İ.H.L. Meslek Dersleri 0 1847 12 7

1 İlköğretim Matematik Öğr. 0 409 18 17

1 İngilizce 0 398 4 4

1 Kimya/Kimya Teknolojisi 0 2532 56 2

1 Matematik 0 1363 122 14

1 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 0 2365 24 1

1 Muhasebe ve Finansman 0 2006 4 1

1 Okul Öncesi Öğrt 0 535 27 23

1 Sağlık Bilgisi 0 3807 1 1

1 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 0 5375 6 1

1 Sağlık/Hemşirelik 0 6980 70 3

0 Comments

 
Teknik öğretmenler için mühendislik başvuruları başlıyor ( MTS SINAVI )
06.23.14 (10:41 pm)   [edit]

ÖSYM, Mühendislik Tamamlama sınavıyla ilgili açıklama yaptı

5 Haziran 2014 tarihinde yaptığımız haberde, geçen yıl yapılan açıklamaya rağmen bu yıl hala mühendislik tamamlama sınavına yönelik bir açıklama yapılmadığını belirtmiştik.

ÖSYM bu haberle ilgili açıklama yaptı ve sınav ile başvuru tarihlerini açıkladı.

İŞTE ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI

DUYURU

(20 Haziran 2014)

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı

(2014-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri

 

3795 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" ve bu doğrultuda alınan Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, ÖSYM tarafından Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2014-Mühendislik Tamamlama) yapılacaktır.

Sınav, 19 Temmuz 2014 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınava başvurma işlemleri 23 Haziran 2014tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2014 tarihinde sona erecektir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda başvurma, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI0 Comments
 
İl içinde yer değiştirene de hak tanınmalı
06.19.14 (10:20 pm)   [edit]


0 Comments
 
2014 LYS Öğretmen görevlendirmeleri belli oldu!
06.05.14 (6:24 am)   [edit]
2014 yılı LYS 'de görev yapacak öğretmenlerin listesi açıklandı. LYS öğretmen görevlendirmelerinı buradan öğrenebilirsiniz...

2014 LYS Öğretmen görevlendirmeleri belli oldu!

YGS'de 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek. YGS'de başarılı olan öğrenciler için Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) maratonu başlayacak.

-2014-LYS-4 (Sosyal Bilimler) 14 Haziran'da,

-LYS-1 (Matematik) 15 Haziran'da,

-LYS-5 (Yabancı Dil) 15 Haziran'da,

-LYS-2 (Fen Bilimleri) 21 Haziran'da,

-LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) ise 22 Haziran 2014'te yapılacak.

LYS GÖREVLENDİRME SORGU İÇİN TIKLAYIN

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre, sınava giren 1 milyon 950 bin 163 adaydan, 1 milyon 900 bin 92'sinin puanı hesaplandı. ÖSYM istatistiklerine göre, ÖSYS başvuran 2 milyon 86 bin 115 adayın, 78 bin 427'si sınavsız geçişe başvurdu.

Bu adayların 1 milyon 950 bin 163’ü sınava girerken, 57 bin 525’i sınava girmedi. Sınava giren adayların, 1 milyon 949 bin 737'sinin sınavı geçerli sayılırken, 426 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

LYS sınavı hakkında bilgiler

LYS 1 - MF (Matematik -Fen) Sayısal

-Matematik : 50 Soru, 75 dakika

-Geometri : 30 Soru, 45 dakika

-Analitik Geometri

Notlar:

1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdıiki test için ortak olacaktır.

3) Geometri testindeki sorularının 8 tanesi Analitik Geometri sorusu olacaktır.

LYS 2 - TM ( Türkçe - Matematik ) Eşit Ağırlık

-Fizik : 30 Soru, 45 dakika

-Kimya : 30 Soru, 45 dakika

-Biyoloji : 30 Soru, 45 dakika

Notlar:

1) Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrıSoru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.

LYS 3 - TS ( Türkçe - Sosyal ) Sözel

-Edebiyat: 56 Soru, 85 dakika

-Dil Anlatım

-Coğrafya: 24 Soru, 35 dakika

Notlar:

1) Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.

LYS 4 - TS ( Türkçe - Sosyal ) Sözel

-Tarih: 44 Soru, 65 dakika

-Coğrafya-2 : 16 Soru, 25 dakika

-Felsefe Grubu: 30 Soru, 45 dakika

Notlar:

1) Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.

2) Cevap Kağıdı üçtest için ortak olacaktır.

3) Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji, 10 da Mantık sorusu yer alacaktır.

LYS 5 - Dil - Yabancı Dil

-Yabancı Dil: 80 Soru, 120 dakika

Notlar:

1) Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.

2) Yabancı Dil testi için tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap Kağıdı kullanılacaktır.0 Comments
 
Yer değiştirme esasları açıklandı (MEB)
05.09.14 (6:28 am)   [edit]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2014 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme esasları açıklandı.
Yer değiştirme esasları açıklandı

 

İl içi yer değiştirme işlemleri, 6 Mayıs 2010 tarihli MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs tarihlerinde alınacak, atamalar 20-21 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 16 Haziran'dan itibaren başlatılacak.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, böyle bir yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden, 30 Eylül itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar il içinde yer değişikliği isteyebilecek.

Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacak.

Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında değiştirilen öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma şartı aranmayacak.

Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra farklı sebeplerle eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilecek.

Başvuru için görevlendirmelerin sona ermesi gerekecek

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacak. Ancak kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden burada en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecek.

Elektronik ortamda alınacak başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından kabul edilmeyen müracaatlar geçersiz sayılacak.

İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra özürleri oluşanlar, yer değişikliği isteyebilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 15 Eylül itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il milli eğitim müdürlüklerince iptal edilecek.

En çok 25 tercih yapılacak

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 eğitim kurumunu tercih edebilecek. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanlarının eşitliği halinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı halinde ise bilgisayar kurasına başvurulacak.0 Comments
 
Vatandaş Banka Banka Dolaşıp Kullanmadığı Hesabını Arıyor (UNUTTUĞUM HESAP VAR MI?)
04.29.14 (2:01 am)   [edit]
Kullanılmayan hesapların kapatılmaması halinde ücretlendirilecek olması panik yarattı. Oysa bankalar haber verip onay almadan ücret kesemiyor.
Vatandaş Banka Banka Dolaşıp Kullanmadığı Hesabını Arıyor

Bankaların kullanılmayan hesapların kapatılmaması halinde hesap işletim ücreti kesmeye başlayacak olması vatandaşı banka banka gezdirmeye başladı.

Geçmişte hesap açtırıp açtırmadığını hatırlamayan ya da bankanın kendisine ulaşamadığını düşünen vatandaşların bankaya giderek kredi kartı, vadeli vadesiz hesabı olup olmadığını sorguluyor.

SÖZLEŞME YÜRÜRLÜKTE

Bankalar Birliği, BDDK’nın da görüşünü alarak geçen yıl “Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında tebliğ yayımladı. Tebliğ 1 Eylül 2013’te yürürlüğe girdi.

180 GÜN HAREKETSİZ

Tebliğe göre kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplar hareketsiz hesap kabul edilecek.

Bu hesaplardan ücret alınmadan önce müşteriye 30 gün içinde haber verilecek. Haber verildikten sonra müşteri isterse hesabı kapatabilecek. Bankalar Birliği’nden 10 Nisan’da yapılan açıklamada düzenlemenin, müşterilerin haberdar olmadıkları hesaplarından ücret alınmasını önlemeyi amaçladığına dikkat çekilmişti.

GÜNCEL ADRES VE TELEFON YOKSA NE OLACAĞI BELİRSİZ

180 günlük süre mart başında bitti. Bazı bankalar müşterilerine mesaj gönder-meye başladı. Her müşterinin ayrı hesabı olduğu için bankalara başvurmak için tarih şartı yok.

Bankalar müşterilerini kullanılmayan hesaplar konusunda her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı olmak üzere yazılı veya müşteri şifresi girmek ya da kimlik doğrulamak suretiyle kullanılan elektronik ortam, e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj yoluyla yapmak zorunda. Ancak güncel adres bilgisi yoksa ya da cep telefon numarası değişmişse ne olacağı belirsiz.

HESAP NASIL KAPATILABİLİR?

Banka hesapları bankaların internet şubeleri, ATM’ler, şubeler ve çağrı merkezleri aracılığıyla kapatılabiliyor.

Kapatılmak istenen hesaba bağlı otomatik fatura ödemeleri veya sigorta talimatları bulunması durumunda öncelikle bunların iptal edilmesi gerekiyor

. Hesapta bakiye bulunması durumunda ise, bu para nakit çekilebiliyor ya da aynı bankadaki başka bir hesaba veya başka bankadaki bir hesaba transfer edilebiliyor.

UNUTTUĞUM HESAP VAR MI?

Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde “zamanaşımı” sorgusu (http://www.zamanasimi.org/tbb) yapılabiliyor.

31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek bu sorgulamada 10 yıllık zaman aşımına uğrayacak hesaplar görülebiliyor. Ancak hesaplarda para varsa görülebiliyor. Eğer hesapta para yoksa yine hesap görüntülenemiyor.

UNUTTUĞUNUZ HESAP OLUP OLMADIĞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN0 Comments
 
Resmi tatilde çalışanlara çifte maaş! ( kamu haber )
04.24.14 (12:42 am)   [edit]
Resmi tatillerde çalışan işçiler, memurlar ve çalışanlar ne kadar ücret alır? Resmi tatillerdede çalışanlar nasıl çifte maaş alırlar?
Resmi tatilde çalışanlara çifte maaş!

Yeni yıla girilirken ilk yapılan işlerden biri, o yıl resmi tatillerin hangi günlere geldiğini kontrol etmektir. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi tek resmi tatil günlerinin pazartesi veya cumaya, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi uzun tatillerin ise hafta ortasına gelmesi ve 10 günlük tatillere uzaması dileğiyle takvimlere defalarca bakılır.

TATİLDE ÇALIŞANA ÇİFT MAAŞ

Özel sektörde özellikle böyle günler daha yoğun çalışılan günlerdir. Böyle günlerde çalışmak için muvafakati alınmış çalışanlar, çalışmaları karşılığı günlük ücretlerini aldıkları gibi, bir de resmi tatil gününde çalışmış olmaları karşılığı bir tam gün ücreti elde ederler.

Yani resmi tatil gününde çalışan bir işçi 2 günlük ücretine hak kazanır.

MUVAFAKAT ŞART

Ancak resmi tatil günlerinde işçinin muvafakati alınmadan çalıştırılması söz konusu olamıyor. İşçinin bu konuya rıza gösterdiğine dair muvafakat her yıl başında alınmalıdır.

İKİ AYDA TAMAMLAMAK ZORUNDA

Resmi tatillerden önce veya sonra işveren işyerini tatil ederse, çalışanlar tatil edilen çalışma süresini telafi çalışması olarak tamamlar.

Örneğin, haftanın beş günü günlük 9 saat çalışılan bir işyerini, 23 Nisan sonrası perşembe ve cuma gününü tatil eden işveren, çalışanlardan 2 günün karşılığı olarak çalışmaları gereken 18 saati, 2 ay içinde telafi çalışması ile kapatmalarını isteyebilir.

GÜNDE EN FAZLA 3 SAATE İZİN VAR

Telafi çalışması günde 3 saatten fazla olamaz. Diğer yandan telafi çalışması günlük azami çalışma süresi olan 11 saati de geçemez. Yani verdiğimiz örnekte toplam 18 saatlik süreyi telafi edecek işçiler, bu süreleri günde en fazla 2 saat daha fazla çalışarak telafi etmek durumundalar. Çünkü bu işyerinde günlük çalışma süresi 9 saattir.

TATİL GÜNLERİNDE TELAFİ OLMAZ

Telafi çalışması, işyerinin normal çalışma süresine dönmesinin ardından en geç 2 ay içerisinde yapılmalıdır. İki ay içerisinde yaptırılmayan telafi çalışması, işçilere daha sonra yaptırılamaz. Diğer yandan tatil günlerinde de telafi çalışması yaptırılamaz.

UYMAYAN ÇALIŞAN BAŞINA 246 TL ÖDÜYOR

23 Nisan örneğinde olduğu gibi, işveren perşembe ve cuma işyerini tatil ettiğinde işçilerin bu karara uymaları gerekiyor. Ancak işçiler telafi çalışmasının en geç 2 ay içerisinde yapılmaması halinde veya tatil günlerine telafi çalışması yaptırılmak istenmesi halinde telafi çalışması yapmaktan kaçınabilir.

Telafi çalışmasını iki ay içerisinde yaptırmayan, telafi çalışmasını tatil günlerinde yaptıran, günde 3 saatten daha fazla telafi çalışması yaptıran işveren bu hükümlere uymadan telafi çalıştırması yaptırdığı her bir işçi için 246 TL idari para cezası ödemek zorunda kalmakta0 Comments
 
 photo eaynww.jpg FOTOGRAFLAR RESIMLI ARADIGINIZ HER SEY FOTOGRAFLARLA