KPSS-2011/2 tercih kılavuzu yayımlandı – kpss tercih kılavuzu 2011/2

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2011/2 bazı kamu kurum ve kuruluÅŸlarının kadro ve pozisyonlarına yerleÅŸtirme tercih kılavuzu yayımlandı. Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmış olan 2010-KPSS Lisans ve 2010-KPSS OrtaöÄŸretim/Önlisans birine girmiÅŸ olmaları gerekiyor. Adaylar tercihlerini 21-30 Kasım 2011 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. Kılavuz ve detaylar için baÅŸlığa tıklayınız. KPSS-2011/2 Tercih Kılavuzunda, Psikolog kadrolarında düzeltme yapıldı 21 Kasım 2011 09:35


2011/2 KPSS tercih iÅŸlemleriKPSS-2011/2 Tercih Kılavuzunda deÄŸiÅŸiklik yapıldıKPSS-2011/2’de, Adaylarının dikkat etmesi gereken kurallar2011/2 KPSS Robotu YayındaKPSS-2011/2 tercih baÅŸvuruları 21 Kasım’da baÅŸlıyor/ VideoKasım ayında KPSS ile 8 bin 234 personel alınacak… Ä°ÅŸte kadro dağılımıTweet

KPSS-2011/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Kılavuzu


KILAVUZ Ä°ÇÄ°N TIKLAYINIZ


ADAYLARIN DÄ°KKATÄ°NE:

â–ª Bu yerleÅŸtirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleÅŸtirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak personel yerleÅŸtirmesi için yerleÅŸtirildikleri 2010-KPSS puanı ile tercih yapamazlar.

â–ª Adayların tercih iÅŸlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediÄŸi tüm kadro ve pozisyonların koÅŸullarını dikkatle incelemeleri, koÅŸullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih yapmamaları son derece önemlidir.

1. GENEL BÄ°LGÄ°LER, TEMEL Ä°LKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluÅŸlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine Ä°lk Defa Atanacaklar Ä°çin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleÅŸtirme yapılacaktır.

1.2 KPSS-2011/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2010-KPSS Lisans ve 2010-KPSS OrtaöÄŸretim/Önlisans) birine girmiÅŸ ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

1.4 YerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde ortaöÄŸretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

1.5 Merkezi yerleÅŸtirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleÅŸtirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleÅŸtirmelerine esas alınan puanla baÅŸvuruda bulunamazlar.

2. TERCÄ°HLERÄ°N YAPILMASI Ä°ÇÄ°N GENEL BÄ°LGÄ°LER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiÄŸi son gün itibariyle, sınava girilen öÄŸrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleÅŸtirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boÅŸ kadrolara ve pozisyonlara yerleÅŸtirme iÅŸlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCÄ°HLERÄ°N YAPILMASI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° Ä°ÅžLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 21-30 Kasım 2011 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. Ä°nternetten tercih gönderme iÅŸlemleri 30 Kasım 2011 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluÅŸlarının atama yapacakları boÅŸ kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöÄŸretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduÄŸu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koÅŸulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki BaÅŸbakanlık Devlet Personel BaÅŸkanlığı tarafından düzenlenen “BaÅŸvuru Genel Åžartları ve DiÄŸer Hususlar” baÅŸlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

DÄ°KKAT:

KoÅŸullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleÅŸtirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. MaÄŸduriyete uÄŸramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduÄŸundan mutlaka emin olunuz.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduÄŸundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme iÅŸlenen tercihlerde deÄŸiÅŸiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde deÄŸiÅŸiklik yapmak isteyen adaylar bu iÅŸlemi http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde deÄŸiÅŸiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde deÄŸiÅŸiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle iÅŸleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde deÄŸiÅŸiklik yapılamayacaktır.

 

3.4 Tercih yapmak istediÄŸiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluÄŸu ve sizin bunlara vereceÄŸiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boÅŸ Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık saÄŸlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için giriÅŸimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir ÅŸekilde iÅŸleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 Ä°nternet baÄŸlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2011/2 Tercih Ä°ÅŸlemleri alanına eriÅŸiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve ÅŸifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. KiÅŸisel ÅŸifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Åžifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doÄŸru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde ÅŸifre deÄŸiÅŸikliÄŸi yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doÄŸru cevap veremediÄŸi için ÅŸifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte BaÅŸvuru Merkezlerine (OrtaöÄŸretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) ÅŸahsen baÅŸvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni ÅŸifrelerini edinmek zorundadır. Bu ÅŸifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili iÅŸlemlerde de kullanılacağından adayların bu ÅŸifreyi saklamaları yararlarınadır.

Adayın kiÅŸisel bilgisi olan ÅŸifreler, baÅŸka hiç bir kiÅŸiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduÄŸundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen baÅŸvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiÅŸ kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere ÅŸifre verilebilecektir. Ä°steyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3,00 TL. ödeyerek yaptırabilirler. KKTC uyruklu adaylar T.C Kimlik Numarası yerine sınava baÅŸvururken kullandıkları numarayı kullanacaklardır.

 

3.6 KPSS-2011/2 Tercih Ä°ÅŸlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla ÅŸifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereÄŸi duyuyorsanız aÅŸağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduÄŸunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

 

Mezun olduÄŸunuz önlisans/lisans programı tercih etmiÅŸ olduÄŸunuz kadro/pozisyon için aranan öÄŸrenim koÅŸulu ile uyumlu deÄŸil ise yapmış olduÄŸunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceÄŸinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

DoÄŸruluÄŸundan emin olduÄŸunuz zaman yaptığınız iÅŸlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaÅŸtığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2011/2 Tercihleriniz ……….. tarihinde baÅŸarı ile ÖSYM’ye bildirilmiÅŸtir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aÅŸamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öÄŸrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar sınava girdikleri öÄŸrenim düzeyindeki kadro veya pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öÄŸrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öÄŸrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öÄŸrenim düzeyinde deÄŸiÅŸiklik yapılması mümkün deÄŸildir.

Mezun olunan program/alan bilginizde deÄŸiÅŸiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, öÄŸrenci belgesi…vb.) ve bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe örneÄŸi ile birlikte 29 Kasım 2011 günü saat 17:00’ye kadar SHDB KPSS Bürosuna ÖSYM’ye ÅŸahsen baÅŸvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız aracılığı ile elden teslim edilmesini saÄŸlayınız.

Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte deÄŸiÅŸiklik yapmak istiyorsanız bu deÄŸiÅŸikliÄŸi ekranda tercih süresi içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. Tercih süresi tamamlandıktan mezuniyet tarihinde deÄŸiÅŸiklik yapılamayacaktır.

 

4. YERLEÅžTÄ°RMENÄ°N YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleÅŸtirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 YerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuÅŸ olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleÅŸtirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öÄŸrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiÄŸi takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

DÄ°KKAT:

OrtaöÄŸretim mezunları için kılavuzda yer alan kadrolara yerleÅŸtirmede, mezun olunan alan/dal kontrolü yapılmayacaktır (Sınava girilen öÄŸrenim düzeyi, cinsiyet kontrolü yapılacaktır.). OrtaöÄŸretim mezunu adaylar tercihlerini yaparken kadronun istemiÅŸ olduÄŸu mezuniyet niteliklerine uygun olup/olmadıklarına dikkat etmelidirler. Mezuniyet alan/dalı istenenden farklı olan adayların, yerleÅŸmiÅŸ olsalar bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz. Bir maÄŸduriyet yaÅŸamamaları için ortaöÄŸretim mezunu adayların tercihlerini yaparken, kadronun belirttiÄŸi mezun olunan alan/dal niteliklerini çok dikkatli incelemelidir.

 

4.4 YerleÅŸtirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeÄŸe uymayan hususlar tespit edildiÄŸi takdirde, yerleÅŸtirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluÅŸlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 YerleÅŸtirme iÅŸleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleÅŸtirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleÅŸtiÄŸi için birinci tercihine yerleÅŸemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleÅŸemeyen aday üçüncü tercihine yerleÅŸtirilmeye çalışılacak, yerleÅŸtirme iÅŸlemi bu ÅŸekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleÅŸtirildiÄŸi takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleÅŸememiÅŸ olacaktır.

5. SONUÇLARIN DUYURULMASI

YerleÅŸtirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleÅŸtirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öÄŸrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluÅŸları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi ÅŸifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleÅŸen adaylar atanmak üzere doÄŸrudan yerleÅŸtirildikleri kamu kurum/kuruluÅŸlarına baÅŸvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduÄŸunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiÄŸini bu kurum veya kuruluÅŸlardan öÄŸreneceklerdir.

6. KADRO VE POZÄ°SYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleÅŸtirilen adaylar, baÅŸka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleÅŸtirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluÅŸlarınca doÄŸrudan atanacaklardır. YerleÅŸtirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleÅŸtirildikleri kurum veya kuruluÅŸa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK Ä°DDÄ°A EDÄ°LEMEYECEK DURUMLAR

KPSS’de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleÅŸtirmede tek başına bir hak teÅŸkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleÅŸtirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleÅŸtirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleÅŸtirmeden doÄŸan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEÅžTÄ°RME Ä°ÅžLEMLERÄ° ÜZERÄ°NDE Ä°NCELEME Ä°STEKLERÄ°

YerleÅŸtirme iÅŸlemleri ile ilgili inceleme isteÄŸinde bulunan adaylar, yerleÅŸtirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 15 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneÄŸini kullanarak ÖSYM’ye baÅŸvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin iÅŸleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Åžubesi 6032068-5001 numaralı hesabına (IBAN:TR 970001000830060320685001) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

KPSS-2011/2 TERCÄ°H LÄ°STESÄ°

(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini saÄŸlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM’ye gönderilmeyecektir.)

T.C. Kimlik Numarası: …………………… Mezuniyet Tarihi: ….. / …… /……. Gün Ay Yıl

Adı ve Soyadı: ………………………………..

Tercih

Sıra No Kadro veya Pozisyon Kodu Kadronun veya Pozisyonun Bulunduğu İl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ADAYLARIN DÄ°KKATÄ°NE!

Kamu Görevlerine Ä°lk Defa Atanacaklar Ä°çin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel YönetmeliÄŸin Ek 2 nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan deÄŸiÅŸiklikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleÅŸtirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleÅŸtirilen adaylar (YerleÅŸtirilen, yerleÅŸtirildiÄŸi halde ilgili kuruma baÅŸvurmayan, yerleÅŸtirilen ancak yerleÅŸtirildiÄŸi kadro/pozisyonun niteliÄŸini taşımadığı tespit edilen ya da yerleÅŸtirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde yerleÅŸtirmelerine esas alınan puanla baÅŸvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların maÄŸdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.

BAÅžVURU GENEL ÅžARTLARI VE DÄ°ÄžER HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarının boÅŸ kadro veya pozisyonlarına yerleÅŸtirilmek için yapılacak baÅŸvurularda uyulması gereken genel ve özel koÅŸullar aÅŸağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aÅŸağıdaki koÅŸulların dikkatle okunması son derece önemlidir.

1. BAÅžVURMA GENEL ÅžARTLARI

Ä°lan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için baÅŸvuracak adayların aÅŸağıdaki genel ÅŸartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuÅŸ olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüÅŸt kararı almak ÅŸartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüÅŸt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uÄŸramış olsa bile devletin güvenliÄŸine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iÅŸleyiÅŸine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüÅŸvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı deÄŸerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik ÅŸartını taşımak.

6) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücutb sakatlığının engel olacağına resmi saÄŸlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi saÄŸlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diÄŸer baÅŸvuru ÅŸartlarını taşımak.

2. BAÅžVURMA ÖZEL ÅžARTLARI

Yukarıdaki ÅŸartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki baÅŸvuru ÅŸartları bölümünde aranılan ÅŸartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eÄŸer “BAKINIZ BAÅžVURMA ÖZEL ÅžARTLARI …” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diÄŸer ÅŸartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen ÅŸartları da taşımaları gerekmektedir. Bu ÅŸekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aÅŸağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu ÅŸartları taşımayan adayların yerleÅŸtirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün deÄŸildir.

2.1. ODYOLOG

1219 sayılı Tababet ve Åžuabatı San’atlarının Tarzı Ä°crasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların odyoloji alanında lisans eÄŸitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diÄŸer lisans eÄŸitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmaları gerekmektedir.

2.2. KORUMA VE GÜVENLÄ°K GÖREVLÄ°SÄ°

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aÅŸağıdaki ÅŸartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköÄŸretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uÄŸramış olsa bile devletin güvenliÄŸine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iÅŸleyiÅŸine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüÅŸvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı deÄŸerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eÄŸitimini baÅŸarıyla tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler… hakkında valilikçe güvenlik soruÅŸturması yapılır. SoruÅŸturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eÄŸitimini baÅŸarıyla bitirmiÅŸ olmak ÅŸartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. AteÅŸli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arÅŸiv araÅŸtırması yapılır. Güvenlik soruÅŸturması ve arÅŸiv araÅŸtırması bir ay içinde tamamlanır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aÅŸaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaÅŸ sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına Ä°liÅŸkin 91/1779 Karar Sayılı YönetmeliÄŸin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doÄŸrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceÄŸinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması ÅŸartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doÄŸrultusunda kamuya ait saÄŸlık kuruluÅŸlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli saÄŸlık kurulu raporu istenecektir.

 

* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluÅŸlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleÅŸtirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruÅŸturması ya da arÅŸiv araÅŸtırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

2.3. ÇÖZÜMLEYÄ°CÄ°

“Çözümleyici” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;

Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya, – DiÄŸer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli EÄŸitim Bakanlığınca onaylı veya Milli EÄŸitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköÄŸrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,

- İngilizce bilmeleri, şarttır.

2.4. ARFF MEMURU (Ä°TFAÄ°YECÄ°)

Devlet Hava Meydanları Ä°ÅŸletmesi Genel MüdürlüÄŸüne ait ARFF Memuru (Ä°tfaiyeci) pozisyonunu tercih edecek adayların aÅŸağıdaki ÅŸartları da taşımaları gerekmektedir:

a) En az 1.70 cm. boyunda olmak,

b) 28 yaşından büyük olmamak,

c) Ruhi ve fiziki engeli bulunmamak,

d) Yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru (Ä°tfaiyeci) olarak görev yapabileceÄŸine dair “Heyet Raporu” almış olmak.

2.5. PROGRAMCI

“Programcı” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eÄŸitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diÄŸer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli EÄŸitim Bakanlığınca onaylı veya Milli EÄŸitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköÄŸrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları ÅŸarttır.

2.6. ADALET BAKANLIÄžI CEZA VE TEVKIFEVLERI GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü kadrolarını tercih edecek adayların aÅŸağıdaki ÅŸartları taşımaları gerekmektedir. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; ÅŸaşılık, körlük, topallık, iÅŸitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek SaÄŸlık Bakanlığına baÄŸlı tam teÅŸekküllü Devlet hastanelerinden alacakları saÄŸlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.7. YÜKSEK SEÇÄ°M KURULU BAÅžKANLIÄžI

Yüksek Seçim Kurulu BaÅŸkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK’nın 31 inci maddesi gereÄŸince aÅŸağıdaki ÅŸartları taşımaları gerekmektedir.

a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

b) Herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamak.

2.8. SAÄžLIK FÄ°ZÄ°KÇÄ°SÄ°

1219 sayılı Tababet ve Åžuabatı San’atlarının Tarzı Ä°crasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre SaÄŸlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, fizik, fizik mühendisliÄŸi veya nükleer enerji mühendisliÄŸi eÄŸitimi üzerine radyoterapi fiziÄŸi, diagnostik radyoloji fiziÄŸi veya nükleer tıp fiziÄŸi dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

3. DÄ°ÄžER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki baÅŸvuru ÅŸartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diÄŸer belgelere, yerleÅŸtirme iÅŸlemine son baÅŸvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. SaÄŸlık kurulu raporunun ise atama yapılacak kuruma belgelerin teslim edilmesi sırasında alınması yeterlidir.

 

3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öÄŸrenim koÅŸuluna sahip olmaları ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diÄŸer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

 

3.3. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki baÅŸvuru ÅŸartları bölümünde birden fazla öÄŸrenim alanı veya programı belirtilmiÅŸ ise, bunların sadece birinden mezun olmuÅŸ bulunmaları yeterlidir.

 

3.4. Tercih edilecek kadroların baÅŸvuru ÅŸartları arasında mesleki öÄŸrenim görmüÅŸ olmak ÅŸartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak ÅŸartı yer alması halinde, mesleki öÄŸrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları ÅŸart deÄŸildir.

3.5. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki baÅŸvuru ÅŸartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aÅŸağıdadır.

KPDS ÜDS TOEFL Ä°ELTS

Seviyesi Puan Aralığı IBT PBT

A 100-90 100-90 120-88 677-570 9-7

B 89-80 89-80 87-75 569-490 6,5

C 79-70 79-70 74-65 489-470 6

D 69-60 69-60 64-58 469-455 5,5

E 59-50 59-50 57-50 454-450 5

3.6. BaÅŸvuru ÅŸartları arasında dil ÅŸartı olarak sadece “Ä°NGÄ°LÄ°ZCE BÄ°LMEK” gibi bir yabancı dil bilme ÅŸartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5.)’te belirtilenler ile birlikte ortaöÄŸretimde yabancı dil hazırlık eÄŸitimi görüp baÅŸarılı olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eÄŸitim veren OrtaöÄŸretim kurumlarından mezun olduÄŸunu belgelendirenler, yükseköÄŸrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eÄŸitimi görüp baÅŸarılı olanlar, yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarından mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öÄŸrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde Ä°ngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler de tercih edebileceklerdir.

 

3.7. BaÅŸvuru ÅŸartları arasında “B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESÄ° SAHÄ°BÄ° OLMAK” niteliÄŸi aranan kadroları, “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.8. BaÅŸvuru ÅŸartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar Ä°ÅŸletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliÄŸi aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.9. Örgün eÄŸitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar Ä°ÅŸletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliÄŸine ve aynı ÅŸekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, “M.E.B.’dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak” niteliÄŸine sahip olarak deÄŸerlendirilecektir.

3.10. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli EÄŸitim Bakanlığından veya Milli EÄŸitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköÄŸrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.11. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonların nitelikleri arasında birebir kendi mezun oldukları alan/programların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebileceklerdir.

3.12. YerleÅŸtirme iÅŸlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre deÄŸil, mezun olunan alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (ÖrneÄŸin; nitelikleri arasında (3017) “HemÅŸirelik, SaÄŸlık MemurluÄŸu veya SaÄŸlık TeknikerliÄŸi önlisans programlarından birinden mezun olmak.” koÅŸulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar baÅŸvurabilecek, diÄŸer programlardan SaÄŸlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar baÅŸvuramayacaktır.)

3.13. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleÅŸtirilen adaylar bu ilçelerde, il düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluÅŸlarının ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teÅŸkilatlanan kuruluÅŸlarda ise kuruluÅŸun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir.

3.14. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüÄŸüne ait Afyonkarahisar Ä°linde yer alan pozisyonlara yerleÅŸtirilecek adaylar Bolvadin Ä°lçesinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada; HaÅŸhaÅŸ Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle iliÅŸkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi uygulanmaktadır.

3.15. 3795 sayılı Kanun gereÄŸi “Teknisyen” kadrosuna Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Kız Teknik Lisesi mezunları atanabilmektedirler. DiÄŸer ortaöÄŸretim kurumlarından mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DÄ°KKATÄ°NE:

Özürlü statüsündeki adayların, tercih ettikleri kadro ve pozisyonlar için aranılan genel ve özel ÅŸartları taşımaları halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleÅŸtirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

 

Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; kurum ve kuruluÅŸların toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teÅŸkilatı hariç) %3’ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda oldukları ve özürlüler için sınavların, özürlü kontenjanı açığı bulunduÄŸu sürece özür grupları ve eÄŸitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini saÄŸlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Memur olmak isteyen özürlü vatandaÅŸlarımızın, özürlü kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine istinaden özürlüler için yapılacak olan merkezi sınavda baÅŸarılı olmaları halinde de memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.

 

Reddit This
Share on Facebook
Post on Twitter
Share on Google+
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>